DELFT IN OORLOG 1940-1945    

GEBEURTENISSEN UIT DE DELFTSE GESCHIEDENIS VAN DE OORLOG

 BURGERWACHT VAN DELFT  1935

MAART 1939
MINISTER V DIJK VAN DEFENSIE DOET INSPECTIE OP DE MARKT IN DELFT

 

INGANG KEUKEN VOOR SOLDATEN 1939   SOLDATEN IN DELFT OP APPEL 1939

 

Op 10 mei 1940 vond de Duitse aanval op Nederland plaats. In de vroege ochtend vielen de Duitse bommenwerpers strategische doelen in Nederland aan. De belangrijkste hiervan waren de vliegvelden, om de luchtmacht uit te schakelen. Voor Delft barstte de hel rond vier uur ís morgens los, toen het nabijgelegen vliegveld Ypenburg werd aangevallen. Hier werd zodanig verzet geboden dat de Duitse luchtlanding op Ypenburg mislukte, al viel dit vliegveld later wel in Duitse handen. De capitulatie op 15 mei maakte in het hele land, ook in Delft, grote emoties los. In de meidagen van 1940 hebben nogal wat Joden geprobeerd Nederland te verlaten om per schip via Frankrijk naar Engeland of Zwitserland te vluchten. In de meeste gevallen zijn deze pogingen mislukt, maar er waren mensen uit Delft die ook later nog vluchtpogingen hebben ondernomen. Dit was echter tijdens de Duitse bezetting een bijzonder riskante onderneming. Het kostte in de meeste gevallen veel geld en het risico was groot om tijdens de tocht te worden verraden

VLIEGTUIGEN NEERGEHAALD MEI  1940

  

DEZE OORLOGSFOTO'S ZIJN GEMAAKT DOOR HENK BROUWER, MET DANK AAN ROB BROUWER

 

 

Enige herinneringen aan voorvallen in Delft in de oorlog door HARRY V BEMMEL
Begin oktober 1944 werd een deel van het spoor aan het einde van de Parallelweg opgeblazen.
Als represaille werd een drietal huizen op die plek in brand gestoken en werden zes inwoners van Delft
(aanwonenden?) gefusilleerd.
Dit staat in het boek van W.A. Feitsma, Delft en haar krijgsgeschiedenis p. 66.
Zelf herinner ik mij dat heel goed. Op die oktoberavond klonk een enorme knal,
waardoor wij hevig werden opgeschrikt. Wij woonden dan ook op ongeveer 200 meter van die spoorbaan.
Wat ik nu merkwaardig vind is dat ik de dag erop als jongetje van 8 jaar heb staan toekijken
toen die huizen in brand werden gestoken. Of ik wist dat er ook mensen gefusilleerd werden, weet ik nu niet meer,
maar er hing wel een dreigende sfeer rond die huizen. En het waren nog mooie huizen ook, weet ik nog. 

Een ander voorval zal ook in 1944 zijn geweest.
Ik kwam van school en liep op de hoek van de Breestraat en het Oude Delft, toen ineens mitrailleurgeratel klonk.
Ik vluchtte met een vrouw een portiek in op het Oude Delft. Toen we omhoog keken zagen we een vliegtuig.
Dat vliegtuig kwam terug van een aanval op het station.
Toen ik, op weg naar huis, langs dat station kwam, zag ik een rokende in elkaar geschoten locomotief.

Op 21 december 1944 schreef ik een brief naar mijn opa tante en oom. Ik schreef daarin dat mijn pianoles bij Hein Zomerdijk niet door kon gaan omdat hij ondergedoken was. Daar was ik dus van op de hoogte. De brief is nooit verzonden. Dat was te gevaarlijk. Daarom heb ik hem nog. Hein Zomerdijk was indertijd organist van de St. Hippolytuskerk aan de Voorstraat.
In dezelfde brief schrijf ik dat we bomen gingen kappen in het Westplantsoen.
In feite waren het de stukken stam die anderen bij het omzagen hadden laten staan.

 

DELFT RIJKSWEG 13 VEEL BEKIJKS BIJ DE NEERGEHAALDE DUITSE VLIEGERS

BOMBARDEMENTEN IN WIPPOLDER10 MEI

 

FREDERIK HENDRIKSTR.NASSAULAAN..HOEK COLIGNYSTRAAT

 

KLOOSTERKADE ACHTER EN VOORKANT

 

KONINGIN EMMALAAN

 

    HET RODE SCHEIKUNDEGEBOUW WERD OOK PLATGEGOOID. MAAR DE MEESTE BOMMEN KWAMEN OP DE HUIZEN IN DE WIPPOLDER TERECHT EN DOODDE VELE BURGERS

 

LIJM EN GELATINEFABRIEK GEBOMBARDEERD

........

LUCHTAANVALLEN  

DEMOBILITATIE INLEVEREN AMBULANCE MEI 1940 IN HET ARMAMENTARIUM

 

Delft, 21 juni 1940. Het heldenkerkhof aan de Kanaalweg van gevallen Duitsers wordt (door) Seyss-Inquart overgenomen.
Seyss-Inquart en Ge. Christiansen inspecteren de graven

  

 ZOMAAR EEN STRAAT  1940                         21 JUNI 1940 KANAALWEG                                       MARKT IN 1940

 

STATION 1944                                                                      MET DE TREKSCHUIT NAAR DEN HAAG 1944 

DELFTSCHE COURANT IN OORLOGSTIJD

  

KRANTEN 11 EN 15 JANUARI 1945

   

KRANTEN 25 EN 27 APRIL 1945

 

KRANTEN 4 MEI 1945

  

WACHTEN OP DUITSERS IN WIPPOLDER      KEES TETTEROO BIJ DUITS WRAK

 

  "DE HUT"  GAARKEUKEN - OP DE ROTTERDAMSEWEG WAREN IN 1943 WITTE STREPEN AAN DE BOMEN WEGENS GEEN LICHT

   

                                            MIJN OPA'S AUSWEIS IN 1941                                               VOEDSELBONNEN 1944                             

  

LINKERFOTO-De oorspronkelijke Delftsche Studenten Contactgroep voorkomende uit de Commissie van Acht. v.l.n.r. Eduard Pannenborg (zomer '43 via Frankrijk naar Engeland overgestoken). Willem ......... (6 febr. '43 .......overgebracht na vrijlating (maart '43) uit de Contactgroep). Hr. van der Plas (gearresteerd 9 maart '43, gefusilleerd 28 mei 1943). Willem ............(idem). Cees Oorthuis (na mei 1943 uit de contactgroep). Edre ....... Albert Riebergh. Flip Muysheer

MIDDELSTE FOTO-Willem Theodoor Pahud de Mortanges,. Gefusilleerd 18-05-1943

RECHTSE FOTO- Leida Boezaardt in het lab van de Gist en Spiritusfabriek Delft, waar zij in haar microscoopkist een radio inbouwde

 

 

 

STUDENTENHUIS OUDE DELFT 12 IN DE OORLOGSTIJD 1940-1945

OVERVAL OP POLITIEBUREAU

Op het politiebureau te Delft, na de wapenkraak van achttien KP'ers o.l.v. LKP-leider Leendert M. Valstar alias 'Bertus'.
De aanwezige rechercheur en wachtcommandant verweren zich, hetgeen aanleiding is dat de een wordt neergeslagen en de wachtcommandant een schot door zijn wang krijgt. Tijdens deze actie d.d. 26 februari 1944 worden 38 pistolen buitgemaakt en 3 gevangenen bevrijd. Naschrift: Bertus wordt op 15 mei 1944 te Delft gearresteerd, na bezoek aan zijn zwangere vrouw. Via verblijf aan het Haagsche Veer te Rotterdam wordt hij naar Vught overgebracht. In Vught wordt hij op 4 september 1944 gefusilleerd.

  

   

HET POLITIEBUREAU NA DE OVERVAL

 

OUDE DELFT 69 VIA HET DAK ZIJN ZE BINNEN GEKOMEN

OORLOGSPAMFLETTEN

  

   

 

  

 

DELFT FOTO'S | DELFT KIJKT | GASTENBOEK | LAATSTE UPDATES | DELFT LINKEN | HERINNERINGEN | ALLERLEI | OORLOGSTIJD 1940-1945 | BEVRIJDING 1945 | ORANJES IN DELFT | OUDE DIA'S | DELFT SPORT | NGSF- AGNETAPARK | CALVE OLIEFABRIEK | VAN DER LEE | SCHOLEN | VOLKSZANGDAG | KERKEN in DELFT | ZIEKENHUIZEN | TAPTOE DELFT | DELFT Wijken | DELFT straten | VAN ALLES WAT | DELFT 1960 DEEL 1 en 2 | CAFE INDEX | CARNAVAL DELFT | DELFT(v)enaren | DELFTSE FAMILIE'S | CLUBHUIS DE HAVEN | DELFT Muzikanten | WINKELS IN DELFT | INTERVIEWS | FABRIEKEN EN BEDRIJVEN | KOLONIE'S | IN MEMORIAM

Laatste wijziging op: 05-03-2013 17:25