Zaterdag 3 augustus 2019 om 23:27

Download at: 2-3-2022 21:43:05

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2019-03-14 21:54:41

Binnenwatersloot 1897
spoorovergang

2019-03-15 21:43:11

Binnenwatersloot 1899
spoorovergang

2019-03-15 23:51:20

Binnenwatersloot 1899
Spoorovergang

2019-03-15 23:52:40

Binnenwatersloot 1913

2019-03-15 23:53:43

Binnenwatersloot 1915
Spoorwegovergang

2019-03-16 00:05:06

Binnenwatersloot 1918 Phoenixstraat

2019-03-16 09:44:06

Binnenwatersloot 1920

2019-03-16 09:44:06

Binnenwatersloot 1921

2019-03-16 09:44:06

Binnenwatersloot 1930 spoorweg

2019-03-17 00:03:26

Binnenwatersloot 1930
Spoorwegovergang

2019-03-17 00:03:26

Binnenwatersloot 1958
Spoorweg overgang

2019-03-17 00:03:26

Binnenwatersloot 1960

2019-03-26 22:02:56

Binnenwatersloot 1960
bioscoop Delfia

2019-03-26 22:02:56

Binnenwatersloot 1960

2019-03-26 22:02:56

Vanaf de Binnenwatersloot 1959

2019-03-26 22:02:56

Binnenwatersloot spoorweg

2019-03-26 22:02:56

Binnenwatersloot
SPOORWEGOVERGANG 1950

2019-03-26 22:02:56

Bolk 1900

2019-03-26 22:02:56

Bolk 1901
Station

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1955 spoorwegovergang

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1930 overgang

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1940

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1953
Spoorwegovergang 1953

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1954
Spoorwegovergang

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1955
Spoorwegovergang

2019-05-15 16:11:29

Bolk 1955 spoorwegovergang
Binnenwatersoot

2019-07-13 22:17:15

Bolk 1957
Spoorwegovergang

2019-07-13 22:17:44

Bolk 1958

2019-07-13 22:18:22

Bolk 1960 spoor

2019-07-13 22:18:54

Bolk 1960 spoor

2019-07-13 22:19:31

Bolk 1961

2019-07-13 22:20:09

Bolk 1962
Binnenwatersloot 1962

2019-07-14 14:03:03

Bolk 1962
Spoorwegovergang 1962

2019-07-14 14:03:36

Bolk 1962
Spoorwegovergang 1962

2019-07-14 14:04:17

Bolk 1963

2019-07-14 14:05:15

Bolk 1963 Viaduct

2019-07-22 22:04:22

Bolk 1963 werk onderdoorgang nieuwe spoor

2019-07-22 22:05:07

Bolk 1964
werk onderdoorgang nieuwe spoor

2019-07-22 22:05:48

Bolk 1966

2019-07-22 22:06:52

Binnenwatersloot-Phoenixstraat 1920

2019-08-03 23:25:09

Coenderstraat
1986 werd de tunnel verbouwd en verbreed.

2019-08-03 23:26:02

Coenderstraat 1987

2019-08-03 23:26:38

Houttuinen 1960 spoor

2019-08-03 23:27:45

Phoenixstraat 1942

2020-06-24 00:00:00

Eerste spoorlijn bij Delft liep in een heel gevaarlijke bocht - Een prent van de Kromme Lijn bij Delft uit de Nederlandsche Stoompost van 6 juni 1847. - Op het gebied van spoorweghistorie heeft Delft al het nodige meegemaakt. De stad is in de loop der eeuwen danig veranderd en het spoor veranderde mee. - Het spoor is tegenwoordig niet meer weg te denken uit Delft. De trein rijdt hier dan ook al sinds 1847. Toen kreeg Delft een station aan de eerste spoorbaan van Nederland tussen Amsterdam en Rotterdam. Rond de aanleg van dit spoor gaat een opmerkelijk verhaal. Door een paar dwarse ondernemers moest de trein zich letterlijk in rare bochten wringen. - In 1840 liet de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan de gemeente de eerste plannen zien voor een treinbaan bij Delft. Het spoor moest een stukje buiten de stad komen, ter hoogte van de huidige Krakeelpolderweg. Deze grond hoorde toen niet bij Delft, en de gemeente zag de trein liever dichter bij de stad rijden. Daarom werd de HIJSM een strook grond aangeboden vlak buiten de stadswal, op de plek waar de trein nu nog rijdt (sinds een paar jaar ondergronds). Dat dit later tot veel verkeershinder zou leiden, werd toen nog niet voorzien. Wel had de spoorwegmaatschappij een ander probleem. - Om de trein door te laten rijden richting Rotterdam, moest de HIJSM een deal sluiten met de herbergier Jacob van der Gaag. Deze man bezat een stuk grond net voorbij de tegenwoordige Zuidwal: 'het Laantje van Van der Gaag'. Dat wilde hij alleen verkopen voor een flinke som geld. Met juridische stappen en onderhandelingen probeerde de HIJSM hem op andere gedachten te brengen. - Dit bleek niet eenvoudig, omdat een andere ondernemer zich ermee bemoeide: Aernout Hendrik van Wickevoort Crommelin. De Haarlemse zakenman had nog een appeltje te schillen met de HIJSM. In 1842 had hij een stuk grond bij Heemstede verkocht aan de spoorwegmaatschappij. - Station - In ruil daarvoor wilde hij op die plek een station hebben, maar volgens de HIJSM kon de trein tussen Haarlem en Leiden nergens stoppen. Van Wickevoort Crommelin legde zich hierbij neer, tot hij ontdekte dat de trein op vijf andere plaatsen wel stopte. - Om de spoorwegmaatschappij terug te pakken, kocht hij het betwiste stuk grond bij Delft. De HIJSM kon de grond vervolgens van hem kopen, zei hij, in ruil voor een station bij Heemstede. De spoorwegmaatschappij ging niet akkoord, maar nam een opvallende beslissing. Als ze niet over het stuk grond heen konden, gingen ze er omheen. - De Kromme Lijn - In 1847 was de hele spoorbaan tussen Den Haag en Rotterdam klaar, met uitzondering van het 'Laantje van Van der Gaag'. Daarom besloot de HIJSM om op die plek een 'hulpspoor' aan te leggen. Met een paar flinke bochten zou de trein om het betwiste stukje grond heenrijden. Dit kreeg de bijnaam 'de Kromme Lijn'. - Op 3 juni reed de eerste passagierstrein over het traject. Dit was behoorlijk riskant. Door de scherpe bochten kon de trein eenvoudig van de rails raken en er moest een extra locomotief aan te pas komen om de wagons veilig over het spoor te manoeuvreren. - Voor Van Wickevoort Crommelin was het duidelijk dat de spoorwegmaatschappij niet zou toegeven. Om een mogelijke treinramp te voorkomen, stond hij alsnog het Laantje van Van der Gaag af. De HIJSM nam het dankbaar aan en legde de spoorbaan direct recht. Het hulpspoor had een flink bedrag gekost en is slechts vijf dagen gebruikt. Tegenwoordig zie je deze opvallende anekdote uit de Delftse geschiedenis terug in de straatnamen tussen de Zuidwal en de Hooikade. Hier vind je de Crommelinlaan en de Laan van Van der Gaag.

2021-05-20 00:00:00

Tunnelbezichtiging Phoenixstraat-Spoorsingel - Open dag 2017

2021-05-28 00:00:00

Spoorsingel 1955

2021-05-28 00:00:00

Phoenixstraat 1964

2021-05-28 00:00:00

Phoenixstraat traject voor spoorviaduct

2021-05-28 00:00:00

Spoor 1966

2021-05-28 00:00:00

Spoorhaven 1900

2021-05-28 00:00:00

Spoor 1950-1966-Schoolstraat.

2021-05-28 00:00:00

Spoor 1997-Fiets en wandeltunnel

2021-05-28 00:00:00

Spoorbrug 1960

2021-05-28 00:00:00

Spoorlijn 1953

2021-09-03 00:00:00

Spoorovergang 1960

2021-09-03 00:00:00

Spoorovergang bij de Bacinol. 1960

2021-09-03 00:00:00

Spoorovergang-Binnenwatersloot 1959

2021-09-03 00:00:00

Spoorovergang-Binnenwatersloot

2021-09-03 00:00:00

Spoorovergang 1955-Schoolstraat

2021-09-03 00:00:00

Spoorovergang 1967

2021-11-05 00:00:00

Spoorsingel 1950

2021-11-05 00:00:00

Spoorsingel 1910

2021-11-05 00:00:00

Spoorsingel 1915

2021-11-05 00:00:00

Spoorsingel 1900

2021-11-05 00:00:00

Spoorsingel 1920

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel 1930

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel 1940

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel 1955

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel 1961-Bouw treinviaduct

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel achter 1920

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel met zicht op het station delft en de eerste rechts de Buitenwatersloot

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel molen de roos

2022-01-12 00:00:00

Spoorsingel molen de roos