Maandag 14 december 2020 om 22:02

Download at: 30-3-2021 22:08:17

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2020-12-14 00:00:00

Achterom 43 tm 53. Op nummer 43 een sigarenwinkel met op de gevel - koffie en thee.
Trapgevels op nrs. 45 en 47. 1928

2020-12-14 00:00:00

Allegondastraat - Nassaulaan - Sigarenwinkel Gronsveld.

2020-12-14 00:00:00

Annastraat 1934 - Sigarenwinkel Rooskens

2020-12-14 00:00:00

Binnenwatersloot 40 - 1948 Sigarenwinkel

2020-12-14 00:00:00

Borneostraat Peeters sigarenzaak

2020-12-14 00:00:00

Bossestraat 1 - Post en sigaren - Louis Bracco Gartner 2000

2020-12-14 00:00:00

Van de Bossestraat 2 - Sigaren winkel t Mannetje 1960

2020-12-16 00:00:00

Postagentschap van de Firma ‘t Mannetje, van Bossestraat 2. 1958 na een ingrijpende verbouwing en opening

2020-12-16 00:00:00

Louis Bracco Gartner voor zijn museum 2004

2020-12-16 00:00:00

Tabaksmuseum - Voorheen Firma ‘t Mannetje, van Bossestraat 2.

2020-12-16 00:00:00

Tabaksmuseum - Voorheen Firma ‘t Mannetje, van Bossestraat 2.

2020-12-28 00:00:00

Achterom 163 - Winkel van Pieter Johannes de Raad

2020-12-28 00:00:00

Agnetapark 190 - Joh. P. Sonieus Fliiaalhouder P.C.Does

2020-12-28 00:00:00

Allegondestraat Nassaulaan 85 - Sigarenwinkel Andre Gronsveld

2020-12-28 00:00:00

Beestenmarkt - Winkel Peter de Raad aan de Beestenmarkt. - Hij had daar ook een sigarenfabriek

2020-12-28 00:00:00

Sigarenzaak T,Mannetje
Bossestraat 2
Opening Postagentschap 1958

Bossestraat 2

Reindert Wijbrand ’t Mannetje, geboren 24 april 1906 te Delft heeft samen met zijn vrouw Petronella Geertruida Face, geboren 2 september 1909 te Haarlem de winkel op 1 april 1941 overgenomen van Eef van Dijke. Bij de overname werd een minimale hoeveelheid sigaren en sigaretten en wat speelgoed overgenomen. Rein werd in 1943 te werk gesteld in Duitsland maar kwam na de 2de WO gelukkig weer terug. Nel ’t Mannetje had weinig verstand van sigaretten en moest zich door de klanten laten informeren wat nu het verschil was tussen Egyptische, Engelse of Amerikaanse sigaretten. Het gebrek aan vakkennis leidde wel eens tot gemopper van klanten. In deze moeilijke oorlogsjaren moest zij het wel zien te redden terwijl er in 1942 net nog een meisje geboren was. Zij heeft veel steun gehad van de buren de familie Schalker. Op de fiets werd door een goede vriend, Joop de Blij, met ƒ 2000, - op zak vanuit Delft tabak gekocht in de omgeving van Amerongen en in de winkel vermengd met andere tabak. Na zijn terugkeer uit Duitsland trad Rein in dienst van de Gemeente Delft en had de taak de sportvelden in Delft te onderhouden. Toen hij, vanwege de geboorte van het tweede kind zijn vrouw naar het ziekenhuis moest brengen, werd hij door de Gemeente Delft ontslagen omdat hij dit niet eerst aan zijn baas gevraagd had; zij lagen elkaar niet zo goed. Rein was medeoprichter van de Korfbalvereniging “D.E.S.”, speelde ook in het eerste en is naast voorzitter ook tot erevoorzitter benoemd van deze vereniging. Rein was ook bestuurslid van de Algemene Bond van sigarenwinkeliers en van het Verbond van Middenstandsverenigingen als mede voorzitter van de oranje vereniging Prins Willem 1. Hij was voorvechter tot samenwerking met de drie grote verschillende Bonden van sigarenwinkeliers. Deze wens ging pas vele jaren later vervulling. Uiteraard was hij ook degene die met een aantal collega’s jaarlijks op Vaderdag een kist sigaren ging aanbieden aan de oudste sigarenroker van Delft en de Burgemeester van Delft.

Eind 1957 kwam de PTT vragen of er een postagentschap in de winkel gevestigd kon worden omdat het postagentschap aan de Hof van Delftlaan niet goed functioneerde. Een verbouwing vond plaats en in 1958 werd de winkel min of meer heropend en steeg de omzet belangrijk. Kort daarna overleed Rein en stond zijn vrouw er weer alleen voor. Met goed en trouw personeel kon Nel de winkel per 1 januari 1969 overdoen en haar schoonzoon Louis Ferdinand Julien Rosalie Bracco Gartner, geboren 1 mei 1943 te Vlaardingen. Samen met zijn vrouw Reina deed Louis goede zaken door naast de verkoop van het gebruikelijke assortiment ook veel in filatelie te doen. Daarnaast had Louis nog tijd voor het organiseren van veel sportevenementen in Delft en was hij zwemtrainer, sportmasseur en waterpoloscheidsrechter en had diverse bestuursfuncties.

Telefoonkaart tgv het 50 jarig bestaan

Deksel van een kistje speciale sigaren tgv de sluiting van de winkel

Toen de winkel in 1991 50 jaar bestond is er een speciale telefoonkaart uitgegeven Het verzamelen van telefoonkaarten werd toen erg populair. Het ontwerp, door Martijn Bootsma, kreeg door een vakjury de eerste prijs als best ontworpen telefoonkaart in dat jaar. Onderzoek naar de Delftse tabakshistorie, het verzamelen van tabacologie en diverse tentoonstellingen resulteerde in het feit dat Louis in 2000 een boek uitgegeven heeft onder de titel: De geschiedenis van de Delftse tabakshistorie en die van A. Hillen de oudste sigarenfabriek van Nederland. Een tentoonstelling in het Museum Lambert van Meerten was een mooie afronding van jarenlang onderzoek.

2020-12-28 00:00:00

Brabantse Turfmarkt - Sigarenwinkel

2020-12-28 00:00:00

Brabantse Turfmarkt 1961 met in het midden de Gasthuissteeg op nr 7 TV Martin en nr 11 Sigarenwinkel van Warffemius

2021-01-01 00:00:00

Kras, G.J.Ternatestraat 38 - De eigenaar Gerardus Johannes Kras, geboren 10 september 1909 te Delft is in 1936 met de winkel begonnen en is in 1937 lid geworden van St. Antonius, de Delftse afdeling van de Nederlandse Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers. Hij is daar secretaris geweest en vanaf 1950 voorzitter, gaf ook de tabakscursus voor aankomende sigarenwinkeliers, was landelijk actief en nam examens af bij het behalen van de vakdiploma’s. Op de foto zien we dat G.J. Kras namens de Katholieke Bond en P. de Raad namens de Algemene Bond van Sigarenwinkeliers aan de 102 jarige heer Kostering, als oudste vader (opa) van Delft zijn Vaderdag 1953 en kist sigaren krijgt aangeboden. Ook de pas benoemde Burgemeester van Delft, Dirk de Loor, kreeg een kist sigaren aangeboden namens de gezamenlijke Delftse sigarenwinkeliers en nam de tijd zich uitgebreid te laten voorlichten over het wel en wee van de Delftse sigarenwinkeliers. Gerard was een belangrijk lid en aanspreekpunt van de Katholieke Bond van Sigarenwinkeliers afdeling Delft en organiseerde ook de tabakscursus voor de Delftse aankomende sigarenwinkeliers. Door cursisten en collega’s werd Gerard Kras als streng maar rechtvaardig ervaren. Per 29 maart 1960 is G.J. Kras overleden waarna zijn vrouw Anna Francisca Kras – Groninger, geboren 16 september 1910 te Vlagtwedde de winkel overnam waar inmiddels ook een postagentschap gevestigd was. Uit het grote katholieke gezin was het Hendricus (Henk) Maria Kras, geboren 14 augustus 1938 die de winkel onder eigen naam voortzette. Henk was een fanatiek tennisser en speelde al vroeg een leuke partij bridge en draaide altijd klassieke muziek in de winkel. Zijn zwakke gezondheid en zijn leeftijd noopte hem om in 2011 met de winkel te stoppen.

2021-01-01 00:00:00

Bras Sigarenwinkel Bras Henk en Gemma Kras

2021-01-01 00:00:00

Bras Sigarenwinkel Bras Henk en Gemma Kras

2021-01-01 00:00:00

Brasserskade 100 Sigaren winkel 1950 - Sinds 1931 is Marcelis van Karsen eigenaar, geboren 13 december 1889 te Goudriaan en overleden op 2 april 1954. Zijn vrouw Willemijntje van Karsen – van Dijk, geboren 11 september 1897 te Jaarsveld neemt de winkel over tot september 1962 - Brasserskade 1950 Sigaren winkel

2021-01-01 00:00:00

Bras Ternatestraat 38 Kras, G.J Sigarenmagazijn

2021-01-13 00:00:00

Choorstraat 60 Hoedenwinkel en Sigarettenwinkel 1960

2021-01-13 00:00:00

Choorstraat 60 Sigarenwinkel van Johannes Breedveld 1960 Op 1 augustus 1971 opgeheven

2021-01-13 00:00:00

Choorstraat Jan Breedveld, geb. in 1908

2021-01-13 00:00:00

Choorstraat 60 Sigarenwinkel van Johannes Breedveld 1960 Op 1 augustus 1971 opgeheven.

2021-01-13 00:00:00

Jan Breedveld, geb. in 1908, begon zijn sigarenzaak in een kleine kiosk aan de zijkant van het station. Om zowel de eerste als de laatste treinreizigers te kunnen bedienen sliep hij er zelfs wel eens. Later verhuisde hij naar de hoek Choorstraat - Dertienhuizen

2021-01-13 00:00:00

Choorstraat Jan Breedveld, geb. in 1908

2021-01-19 00:00:00

Delftsestraatweg 162 - Sigarenwinkel v Geest 1995

2021-01-19 00:00:00

Het sigarengenootschap “James Upshall” op de maandelijkse woensdagavond bijeen in de Nonnerie i.v.m. het Open Delfts Kampioenschap pijproken.1996

2021-01-19 00:00:00

Hof van Delftlaan 70. sigarenwinkel. Met Fransiscus Johannes Kuivenhoven, geboren 18 maart 1889 te Delft. Hij heeft de sigarenwinkel vanaf 6 februari 1932 gevoerd. Overleden 31 oktober 1950 waarna zijn vrouw Catharina Cornelia Kuivenhoven, geboren 7 april 1888, de winkel voortzette. Zij heeft de winkel op 3 juni 1969 verkocht aan A.M. 't Hart.

2021-01-19 00:00:00

Hof van Delftlaan 70. sigarenwinkel. Met Fransiscus Johannes Kuivenhoven, geboren 18 maart 1889 te Delft. Hij heeft de sigarenwinkel vanaf 6 februari 1932 gevoerd. Overleden 31 oktober 1950 waarna zijn vrouw Catharina Cornelia Kuivenhoven, geboren 7 april 1888, de winkel voortzette. Zij heeft de winkel op 3 juni 1969 verkocht aan A.M. 't Hart.

2021-01-19 00:00:00

Hooikade 1900 - Barbier Voskuil en sigarenwinkel

2021-01-19 00:00:00

Kerkstraat 8 - Sigarenwinkel

2021-02-13 00:00:00

Koornmarkt hoek Oude Landendijk 1914 - Sigarenwinkel

2021-02-13 00:00:00

Kees Verhulst, had vroeger een (sigaren/feestartikelen)winkel in de Pieterstraat, Kruisstraat 4 en Tuinstraat 21 KvK 7389 Cornelis Marcus Verhulst, geboren 19 november 1905 te Teteringen heeft in november 1945 de winkel in feestartikelen overgenomen van Carel v.d. Starre en in maart 1966 maakt hij er ook een kleinhandel in tabaksartikelen van. In maart 1966 verhuist hij naar de Tuinstraat en in januari 1971 wordt de winkel opgeheven.

2021-02-13 00:00:00

Kruisstraat 4 - met links winkeltje van Verhulst in feestartikelen

2021-02-13 00:00:00

Markt 50 - Sigarenwinkel L.Penning.

2021-02-13 00:00:00

Markt 1970 - Kapsalon Sigarenhandel en Monopole

2021-02-13 00:00:00

Piet Kneteman voor zijn stand op de Markt

2021-02-13 00:00:00

Molenstraat Floris Berg voor zijn sigarenzaak aan de Molenstraat plm. 1920

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat - Sigarenwinkel 1940

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat - Sigarenwinkel 1950

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat - Sigarenwinkel

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat - Sigarenwinkel Mevrouw de Vries

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat
Sigarenwinkel Piet de Vries.
Een bekende Delftenaar Nassaulaan 4

Eigenaar is Pieter Gijsbertus de Vries, geboren op 6 maart 1939 te Rotterdam. Piet begint onder de handelsnaam Firma G. Jager omdat hij de winkel van De Jager in maart 1961 heeft overgenomen. In december 1962 wordt het sigarenmagazijn De Vries. Per 1 januari 1994 wordt de firma omgezet in een vennootschap onder firma met zijn vrouw Z. de Vries – Van den Berg. Wie kende Pietje de Vries niet! Hij is klein van stuk maar zijn daden zijn groot. Als beroepsvoetballer begon hij schuchter achter de toonbank, naar voorbeeld met enkele van zijn voetbalcollega’s uit Amsterdam die ook vastigheid zochten en een vast inkomen na hun sportieve carrière. Sparta, zijn lievelingsclub uit Spangen in Rotterdam heeft hem financieel met de sigarenwinkel geholpen maar de lening was binnen een jaar al afgelost. Piet de Vries heeft stage gelopen bij de bekende sigarenzaak van Jan Slingerland in Rotterdam. Ook zijn vrouw Rinie heeft bij de vorige eigenaar een aantal maanden achter de toonbank gestaan om te ervaren hoe dat is, middenstander zijn in een echte volksbuurt. Piet speelde in het militaire elftal. Voor Sparta 263 wedstrijden. Hij speelde in Jong Oranje en één wedstrijd voor het Nederlands Elftal. Uit tegen Bulgarije werd met 2 -3 verloren. Hij was de smaakmaker in het team van oud internationaals bij de zaalvoetbalwedstrijden die gedurende enige jaren bij de NCRV op de televisie te zien waren. Speelde ook bij Fortuna Vlaardingen. Van een uitstapje als speler naar Holland Sport, omdat die meer betaalde, heeft hij nog steeds spijt. Zijn voetballoopbaan heeft hij afgesloten, toen hij 58 jaar oud werd, bij DHC. Vanwege de goede locatie, langs een drukke doorgaande weg, dicht bij de Technische Universiteit en zijn vele relaties in de voetbalwereld was Piet het grootste verkoopadres van staatsloten in geheel Nederland en is er menige prijs bij hem gevallen. Door lang open te zijn, de charmes van zijn vrouw, Piets immer vrolijke stemming en de joviale benadering van zijn klanten en heel hard werken, hebben sigaren magazijn De Vries tot een van de beste zaken van Delft gemaakt. Het uitdelen van pepermuntjes aan alle vrouwelijke klanten kweekte eveneens veel goodwill. Hij was lid van de Algemene Bond van Sigarenwinkeliers maar niet actief, had geen tijd. Naast zijn drukke zaak was het vooral heel veel sporten, voetballen en tennissen. Zo schuchter als hij begon, zo snel was hij de smaakmaker in de winkel en stond zijn mond niet stil. Hij hield zijn klanten wel eens voor de gek of wist een oud baasje te doen blozen wanneer hij vroeg of hij nu alweer condooms kwam halen en dan altijd wanneer er meerdere dames in de winkel waren. Als een andere slechtziende oude baas om een vuurtje vroeg voor zijn sigaar werd die door Piet in het midden aangestoken. Ook presteerde hij het om, bij ome Cor die van zijn vrouw niet roken mocht, een groot aanplakbiljet met de tekst: “ROKEN MOET MOGEN” op zijn rug te plakken. Piet daagde zijn klanten ook wel eens uit en dat liep meestal goed af op de ene keer na toen hij stoer achter de toonbank vandaan kwam maar door een grote kerel letterlijk bij kop en kont gepakt werd waarbij zijn broek volledig uitscheurde. Piet de Vries heeft per 1 december 1995 de winkel over gedaan aan Pieter van der Veer maar de zaak heet nog steeds: Sigarenmagazijn Piet de Vries.

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat - Sigarenwinkel

2021-02-22 00:00:00

Nassaulaan 4 Prins Mauritsstraat - Sigarenwinkel - Pieter en Syreetha van der Veer

2021-03-09 00:00:00

Nassaulaan 1990 - St. Aldegondestraat - sigarenzaak Trema

2021-03-09 00:00:00

Nieuwe Langendijk 13
Andries van Renssen, geboren 29 mei 1906 te Delft was mede-vennoot van de vestiging van Van Renssen aan het Vrouwjuttenland maar had vanaf 23 mei 1936 een eigen winkel. Typerend waren zijn lamellen voor de ramen. Op de ene kant stond de firmanaam zichtbaar maar wanneer hij deze omdraaide kwam een prachtige sigaar rokende man tevoorschijn. Andries heeft de winkel in 1971 om gezondheidsredenen gesloten.

"Mijn overgrootvader Anthonie Hendrik van Renssen kocht op 7 april 1897 deze winkel", vertelt Marjolein van Renssen. Zelf is zij de vierde generatie die in de winkel staat. "Toen hij de winkel kocht, maakte hij hier zelf ook sigaren. De productie daarvan werd later verplaatst naar een pand aan de Vlouw." De Tweede Wereldoorlog bracht een dip, maar de winkel overleefde en na de oorlog ging het beter. Andries, die de zaak overnam, opende een tweede zaak aan de Nieuwe Langendijk. In 1957 kwam zíjn zoon, Bob van Renssen, op 17-jarige leeftijd in de zaak aan het Vrouwjuttenland. Hij zou daar 60 jaar lang de scepter zwaaien

2021-03-09 00:00:00

Nieuwe Langendijk 77 en 75 - Op nummer 77 een sigarenwinkel. 1931

2021-03-09 00:00:00

Oosteinde 193 - Mevr. Poot – Burggraaf in haar winkel “De Rookwolk"

2021-03-09 00:00:00

Sigarenmagazijn “De Tijdgeest”

Oosterstraat 19
Jan Zijdel, geboren 1 september 1886 te Utrecht is sinds 1937 de eigenaar en verkoopt naast tabaksartikelen ook postzegels en briefkaarten. Jan was invalide en actief lid van het Rode Kruis en regelmatig zat hij voor de winkel in zijn uniform. Voorheen was Mej. Beek de eigenares. Nadat Jan op 9 januari 1962 overleed heeft zijn vrouw Mw. J.G. Zijdel – van Duren, geboren 11 november 1902 te Delft de winkel onder de handelsnaam J.G. Zijdel voort gezet. Deze heeft zij in december 1969 opgeheven.

2021-03-09 00:00:00

Opa Kostering 108 jaar - oudste Nederlander 1955 krijgt kist Hudson sigaren van de Delftse sigarenhandelaren

2021-03-19 00:00:00

Oude Delft 105 sigaren Prinsenhof 1948

2021-03-19 00:00:00

Oude Delft 105 sigaren Prinsenhof 1948

2021-03-19 00:00:00

Oude Delft 105 sigaren Prinsenhof 1948

2021-03-19 00:00:00

Oude Delft 105 sigaren Prinsenhof 1954

2021-03-19 00:00:00

Oude Delft 193, Sigarenwinkel v.d. List, Oude Delft 193, (1964

2021-03-19 00:00:00

Oude Kerkstraat 8 - Hier had Gerard Wenneker een sigarenzaak in de jaren 60.

2021-03-19 00:00:00

Oude Kerkstraat Sigaren

2021-03-24 00:00:00

Oude Langedijk - Sigarenwinkel van Swarttouw aan de Oude Langedijk met als laatste eigenaren de gebr. Dissel

2021-03-24 00:00:00

Oude Langendijk 14 1985 - Henk Distel en broer

2021-03-24 00:00:00

Oude Langendijk 14 1985 - Swarttouw

2021-03-24 00:00:00

Oude Langendijk 14 - Tabak Swarttouw Henk en Danny Dissel 1989

2021-03-24 00:00:00

Oude Langendijk 14 - Tabak Swarttouw Henk en Danny Dissel 1989

2021-03-24 00:00:00

Papenstraat. Houten bord komt uit de tabak- en snuiffabriek “Het Spreeuwennest” aan de Papenstraat.