Woensdag 4 maart 2020 om 23:22

Download at: 2-3-2022 21:50:04

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2020-01-28 22:43:40

1e Nieuwsteeg

2020-01-28 22:43:40

1ste Nieuwsteeg
Broertjes Kiesenberg 1955
Karel Kiesenberg

2020-01-28 22:43:40

3de Nieuwsteeg 1960 wim v kammen nr 4 naast fam. Haak

2020-01-28 22:43:40

3de Nieuwsteeg,Fia Mink met haar nichtje Lenie Vermeulen,heb jaren lang gewoond op nummer 15,naast ons woonde Fam.v.d Wel en aan de andere kant de Fam Boin

2020-01-28 22:48:19

3e Nieuwsteeg
Geboortehuis van Pieter Mensert 1943

2020-01-28 22:48:19

ANNEBAR

Kruistraat 1959

2020-01-28 22:48:19

Brabantse Turfmarkt
ingang Pieterstraat

2020-01-28 22:51:08

Gasthuislaan 202 tm 206. Tussen de panden 204 en 206 de Eerste Nieuwsteeg. Op nummer 206 de Prinses Julianaschool 1961

2020-01-28 22:51:08

Gasthuislaan 1960
3de Nieuwsteeg 220-226

2020-01-28 22:51:08

1e Nieuwsteeg 1951

2020-01-28 22:51:08

Coomansstraat 1959
met op de achtergrond de Doorniksteeg

2020-01-28 22:54:08

Kruisstraat 1955 Gasthuislaan

2020-01-28 22:54:08

Kruisstraat 1957 Tonnetje

2020-01-28 22:54:08

Kruisstraat 1960
Pieterstraat met zicht in de Pieterstraat,

2020-01-28 22:54:08

Kruisstraat 1960Lenie Verweij

2020-01-28 23:13:54

Kruisstraat 1960 vanaf de Gasthuislaan gezien

2020-01-28 23:13:54

Kruisstraat 1962 hoek Pieterstraat Stallinga

2020-01-28 23:13:54

Kruisstraat 1962 met rechts de Pieterstraat

2020-01-28 23:13:54

Kruisstraat 1966 gezien vanaf Molslaan

2020-01-29 18:49:29

Brabantse Turfmarkt hoek Pieterstraat 1900

2020-01-29 18:49:29

Doorniksteeg 1901

2020-01-29 18:49:29

Coomanstraat 1961

2020-01-29 18:49:29

Doorniksteeg

Ans Oude Meijers met haar moeder 1958

2020-01-29 18:54:10

Doorniksteeg omstreeks 1960, vanaf de Gasthuislaan naar het noorden,
Vlaamse huisjes

Een Yperstraat en een Doorniksteeg – en ooit had Delft ook nog een Brugsestraat en een Rijsselstraat. Vier Vlaamse steden vernoemd in een Hollandse binnenstad, daar moet een verhaal achter zitten. Dat klopt, en zoals zo vaak is dat te achterhalen in het Stadsarchief.
De scheiding van de Noordelijke en de Zuidelijke Nederlanden tijdens de Opstand tegen Spanje betekent een klap voor de Delftse economie. Die is immers voor een groot deel afhankelijk van de bierexport naar Vlaanderen en Brabant. De brouwers verliezen deze afzetmarkten en tegelijkertijd heeft ook de textielnijverheid het heel zwaar. Veel bekwame drapeniers zijn al tijdens de eerste woelingen in de zestiger jaren uitgeweken naar Engeland. Daar vergaat het hun prima en zij maken vooralsnog geen aanstalten om terug te komen.
De redding komt uit het zuiden: duizenden protestantse drapeniers en hun arbeiders ontvluchten Vlaanderen en zoeken hun heil in Holland. Vooral Leiden ontvangt hen met open armen. De immigranten brengen nieuwe producten en technieken mee en geven de plaatselijke lakennijverheid een geweldige impuls. De Delftse burgemeesters willen graag een graantje meepikken en halen in 1596 enkele in Leiden neergestreken Vlamingen over om zich hier te vestigen. Daar moet heel wat smeergeld aan te pas komen, zo blijkt uit de bewaard gebleven contracten. De drapeniers krijgen gratis poorterrecht, een startsubsidie van 600 gulden, gedurende drie jaar een tegemoetkoming van 100 gulden voor huishuur, plus accijnsverlaging voor de vervaardigde producten. Ook stelt het stadsbestuur zich de eerste twee jaar garant voor de afzet tegen de in Leiden geldende prijzen.
Als klap op de vuurpijl belooft de stad per drapenier vier arbeiderswoninkjes voor zijn personeel te bouwen, waarvoor de eerste drie jaar geen huur hoefde te worden betaald. Die ‘Vlaamse huisjes’ verrijzen op het uitgestrekte terrein van het voormalige Sint-Ursulaklooster aan de Gasthuislaan. Een deel van de bebouwing wordt gesloopt, zodat vier straatjes konden worden aangelegd. En om de nieuwkomers toch een beetje thuisgevoel te bezorgen, worden ze genoemd naar steden in hun land van herkomst: Brugge, Doornik, Ieper en Rijssel.

2020-01-29 18:54:10

Kruisstraat 1975 Zuiderstraat

2020-01-29 18:54:10

Kruisstraat 1976
Bushalte

2020-01-29 18:54:10

Kruisstraat 1977

2020-01-30 20:13:18

Molslaan-Kruisstraat 1981 leeg pand

2020-01-30 20:13:18

Molslaan-Kruisstraat 1981
Brug en telefooncel

2020-01-30 20:13:18

Kruisstraat 1985
Bibliotheek

2020-01-30 20:16:59

Kruisstraat 1985 Molslaan

2020-01-30 20:16:59

Kruisstraat 1985

2020-01-30 20:16:59

Kruisstraat en Pieterstraat omstreeks 1938.
Aan de rechterkant Riek Stallinga met dochter Joek links op de foto.

2020-01-30 20:26:37

Kruisstraat gezien vanaf Molslaan

2020-01-30 20:26:37

Kruisstraat met links winkeltje van Verhulst in feestartikelen

2020-01-30 22:23:47

Kruistraat 1955

2020-01-30 22:23:47

Doorniksteeg 1930

2020-01-30 20:26:37

Kruisstraat en Pieterstraat.
De zusjes Cor, Riekje en Willy de Bruijn naast de winkel van hun Opa en Oma Stallinga..

2020-01-30 22:23:47

Nieuwsteeg 1958 1ste

2020-02-01 22:20:19

Nieuwsteeg 1958 1ste-

2020-02-01 22:20:19

Nieuwsteeg 1960 2de

2020-02-01 22:20:19

Oosteinde 49-115 tussen de panden de Coomansstraat 1961

2020-02-01 22:22:08

Pieterstraat 1932
Frans Pieper ton-ophaler

2020-02-01 22:22:08

Pieterstraat

2020-02-04 16:39:46

Pieterstraat 99

Nici Hoogendoorn met haar moeder

2020-02-04 16:39:46

Pieterstraat 10- 20

gezien naar het westen 1991

2020-02-04 16:39:46

Pieterstraat 2019

2020-02-09 21:21:58

Pieterstraat 142
Jeroen Smits

2020-02-09 21:21:58

Pieterstraat 23, 25 en 27 zuidzijde vóór de sloop voor nieuwbouw van een inrichting voor het zouten van huiden. (1940,

2020-02-09 21:21:58

Pieterstraat 86-88 Sien en Arie Speelman,
Zus Sluis en Henk-Jan Jansen en zijn vader

2020-02-10 21:44:07

Pieterstraat 142
opa en oma Smits, Frans Smits, zijn broer Kees Smits en hun zus Corry Smits.

2020-02-10 21:44:07

Pieterstraat 159
Familie Bouwer jaren 60

2020-02-10 21:44:07

Pieterstraat 1910

2020-02-15 22:57:12

Pieterstraat 1913
met Mien Vollebrecht

2020-02-15 22:57:12

Pieterstraat 1920

2020-02-15 22:57:12

Torenstraat-Pieterstraat 1920

2020-02-26 23:31:13

Pieterstraat 1933
Brabantse Turfmarkt

2020-02-26 23:31:13

Pieterstraat 1933
onbewoonbaar

2020-02-26 23:31:13

Pieterstraat 1933

2020-02-26 23:31:13

Pieterstraat 1945

2020-02-26 23:31:13

Pieterstraat 1947
Vader en Moeder Hoogendoorn-Visser.

2020-02-26 23:31:13

Vijverstraat 1950

Familie Fusco orgeldraaiers

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1950

Tonnenophalers Henk Schuller,

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1950

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat met het Hofje met op de achtergrond de torens van de Sint Jozefkerk aan de Burgwal. (Ca.1951

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1951

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1952
Kees en Leen t"Mannetje

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1955
Koninginnedag

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1955 Kruisstraat

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat 1955
Kruisstraat

2020-03-02 16:28:30

Pieterstraat
Hector bij de groenteboer Sanders

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1950
Leen t Mannetje met paard en wagen en Hektor

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1930
Leen t Mannetje met zijn broertje Thijs

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1956 Oosteinde op de hoek de winkel van F.H. Zinsmeester op Oosteinde 127.

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1957

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1958
gezien vanaf Brabantse Turfmarkt

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1959
vanaf Kruisstraat naar het Oosteinde

2020-03-03 10:52:52

Pieterstraat 1959
westelijke gedeelte

2020-03-04 23:22:07

Pieterstraat 1960
Kruidenier.

2020-03-04 23:22:07

Pieterstraat 1960

2020-03-04 23:22:07

1e Nieuwsteeg - Pieterstraat 1961

2020-03-04 23:22:07

Pieterstraat 1961 gezien naar de Brabantse Turfmarkt. Links op nummer 43 is op de gevel te lezen dat er een waterstokerij is gevestigd.

2020-03-04 23:22:07

Pieterstraat 1961
gezien naar het oosten met rechts nummer 71.

2020-03-04 23:22:07

Pieterstraat 1961 gezien naar het oosten met rechts nummer 129 en de 3e Nieuwsteeg.

2020-12-03 00:00:00

Pieterstraat Marie de Blij 1940-41

2020-12-03 00:00:00

Pieterstraat noordzijde, gezien naar het oosten, wachten op afbraak1969.Dichtgespijkerde woningen

2020-12-03 00:00:00

Pieterstraat Opoe Marie de Blij - t Mannetje

2020-12-03 00:00:00

Pieterstraat parkeerplek

2020-12-03 00:00:00

Pieterstraat tabaks Rothfusz

2020-12-13 00:00:00

Pieterstraat Wim Den Breejen en Jan Banga in de Pieterstraat op Koninginnedag , met de bekende stroohoedjes en stokjes

2020-12-13 00:00:00

Pieterstraat - mevr. de Cock

2020-12-13 00:00:00

Torenstraat Anneke de Bruin

2020-12-13 00:00:00

Zuidersteeg

2020-12-13 00:00:00

Zuiderstraat 92

2021-03-07 00:00:00

Mientje, Bep en Magda Gouw. In de Pieterstraat. 1948

2021-03-07 00:00:00

Zuiderstraat hoek Achterom vanaf hoek Breestraat - De gasfabriek is nog niet gesloopt. 1959-60

2021-03-07 00:00:00

De elektriciteitscentrale aan de Zuiderstraat vanaf de Kanaalweg 28 Maart 1959.

2021-03-07 00:00:00

Kanaalweg vanaf,,zicht op de zuiderstraat en de centrale energiecentrale is weg Voorjaar 1973

2021-03-07 00:00:00

Kruisstraat 1975 Zuiderstraat

2021-03-07 00:00:00

Zuiderstraat 4 tm 6 1961

2021-09-30 00:00:00

Koninginnedag Pieterstraat Lenie Verweij danst met Annie van Leeuwen en Martha staat er tussen

2021-09-30 00:00:00

Zuiderstraat 21, het huis waar Mirjam Ramaker‎ (1954) en haar broers en zussen plus zelfs ook haar vader (1916) zijn geboren.

2021-09-30 00:00:00

Zuiderstraat 28 tm 32-Links het pand van de Veehandel 1960

2021-09-30 00:00:00

Zuiderstraat 50 - 62-Op 58 de winkel van W. Zuidgeest

2021-09-30 00:00:00

Zuiderstraat 1950

2021-09-30 00:00:00

Zuiderstraat 1951-ophalers

2021-09-30 00:00:00

Zuiderstraat 1952-Papierpakhuis

2021-10-26 00:00:00

Achtergevels van de huizen aan de Zuiderstraat, gezien vanaf de brug bij de Torenstraat. 1959

2021-10-26 00:00:00

Zuiderstraat 1953

2021-10-26 00:00:00

Zuiderstraat 1955-Klooster

2021-10-26 00:00:00

Zuiderstraat 1955 korte

2021-10-26 00:00:00

Zuiderstraat 1958-vanaf het Achterom

2022-01-12 00:00:00

Zuiderstraat 1900 Oostpoort

2022-01-12 00:00:00

Zuiderstraat 1905

2022-01-12 00:00:00

Zuiderstraat 1905

2022-01-12 00:00:00

Zuiderstraat 1917

2022-01-12 00:00:00

Zuiderstraat 1921

2022-01-12 00:00:00

Zuiderstraat 1925