Woensdag 1 januari 2020 om 21:09

Download at: 2-3-2022 00:35:52

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2014-04-09 23:31:41

ALLE KERKEN

2014-05-20 10:12:35

Armenkerk interieur 1900

2014-05-20 13:13:00

Armenkerk Schoolstraat/Phoenixstraat ..afgebrand in 1966

2015-07-01 12:53:28

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk Raamstraat

2015-07-01 12:53:25

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk Raamstraat

2015-07-01 12:53:33

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk Raamstraat

2015-07-01 12:54:39

Hart van Delft Vlamingstraat

2015-07-01 12:54:41

Hart van Delft Vlamingstraat

2015-07-01 12:58:30

Immanuelkerk Schoemakerstraat

2015-07-01 13:04:46

Sionskerk Cort van der Lindenstraat

2015-07-01 13:06:30

Sint Hippolytuskerk Voorstraat

2015-07-01 13:06:29

Sint Hippolytuskerk Voorstraat

2015-07-01 13:06:39

Sint Hippolytuskerk Voorstraat

2015-07-01 13:06:37

Sint Hippolytuskerk Voorstraat

2015-07-02 20:14:13

Hippolytuskerk afbraak

2015-07-06 09:07:20

Prachtig decor dat licht op die Kerken.

2015-07-08 15:53:03

1969 oude kerk

2015-07-08 15:53:03

1969 nieuwe kerk

2015-07-20 15:24:45

V.m. Synagoge. Rechthoekig gebouw (midden XIX) in neo-klassieke tempelstijl met front van Jonische zuilen en fronton. (bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed)

2015-07-04 15:53:45

Koornmarkt synagoge..

2015-07-08 17:35:51

Nieuwe Kerk Markt

2015-07-10 10:35:22

Paalgraf Prins Willem

2015-08-05 15:59:26

Simonsstraat

2015-08-05 22:09:16

Simonsstraat Klooster

2015-08-05 22:09:17

Simonstraat Klooster

2015-08-05 22:17:32

Klooster Simonstraat

2015-10-20 13:35:29

Westerkerk Hugo de Grootstraat

2016-02-24 14:53:27

Oude Jan 1971

2016-09-03 16:40:41

Delfts blauwe tegel Nieuwe Kerk Delft

2016-06-11 12:49:47

1929 Sacramentskerk (nu Vredekerk) in aanbouw.De Cornelis Musiusschool staat er al. Ook de politiepost is zichtbaar

2016-09-14 17:37:18

Hippolytuskerk Voorstraat
Begin van de bouw 1884

2016-12-24 17:46:48

Burgwal 2013
Maria v Jessekerk

2016-11-22 18:56:39

Armenkerk aan de Schoolstraat

2017-01-20 22:09:13

Oude Delft 1950
Dienst in de Remonstrantse Kerk

2017-01-23 13:03:55

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg.
Bij de bouw van de Sebastiaanbrug in 1958 is er een stuk vanaf gehaald. omdat het in de weg stond. Nu geheel verdwenen.

2015-07-01 13:06:35

Sint Hippolytuskerk Voorstraat

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1895
Interieur

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1899

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk1900
Biechtstoel

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1905
Voorstraat

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1915

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1920

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1924

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1928
interieur

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk rond 1929
Pastoor Piet Kuijpers met misdienaars

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1930

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1935

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1940
orgel

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1950
interieur

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1950
Interieur

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1954
Gezicht op

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1955
Interieurr

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1960

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1961

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1970

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk 1974
Afbraak

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk
Herdenkingsplaatje Deken Kok.

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk
Beeld H.Hart

2017-02-03 13:55:39

Sint Hippolytuskerk
1973

2017-01-24 13:40:11

Hippolytuskerk
Dirigent en Orgenist

2017-03-06 19:05:10

Oude Langendijk-Burgwal
St Annagesticht
Afbraak 1971

2017-03-06 19:05:10

Oude Langendijk-Burgwal
St Annagesticht
Afbraak 1971

2017-03-09 11:41:54

Oude Delft-Nieuwstraat 1900
De meisjes van het Meisjeshuis ernaast

2017-03-09 11:41:54

Oude Delft-Nieuwstraat 1920

2017-03-09 15:34:18

Oude Delft-Nieuwstraat Kapel
Toen zat er de TH aula in

2017-03-09 15:34:18

Oude Delft-Nieuwstraat Kapel
Toen zat er de TH aula in
dus een soort meeting

2017-03-11 19:01:40

Hippolytuskapel
Oude Delft - Nieuwstraat 1930

2017-03-13 14:21:38

Oude Jan opknapbeurt.

2017-03-16 17:13:24

Markt 1912

2017-03-19 14:45:08

Armenkerk 1935
aan de Schoolstraat hoek Phoenixstraat. De kerk werd in 1847 gebouwd. In maart 1957 besloot de gemeente Delft de kerk van de hervormde gemeente te kopen en op 10 september 1958 werd het gebouw aan de gemeente overgedragen. In januari 1966 is men begonnen de kerk te slopen. Het orgel is overgebracht naar de Oude Kerk.

2017-03-19 14:45:08

Schoolstraat 1966
hoek Phoenixstraat na de sloop van de Armenkerk met op de voorgrond de slagboom van de overweg Schoolstraat. Op de achtergrond de toren van de Oude Kerk en het Prinsenhof.

2017-03-19 14:45:08

Schoolstraat 1966
hoek Phoenixstraat na de sloop van de Armenkerk met op de voorgrond de slagboom van de overweg Schoolstraat. Op de achtergrond de toren van de Oude Kerk en het Prinsenhof.

2017-03-19 14:45:08

Schoolstraat 1966
hoek Phoenixstraat na de sloop van de Armenkerk met op de voorgrond de slagboom van de overweg Schoolstraat. Op de achtergrond de toren van de Oude Kerk en het Prinsenhof.

2017-03-19 15:20:42

Nieuwe Kerk 1928
Vrouw Juttenland hoek Vlamingstraat

2017-03-19 15:20:42

Nieuwe Kerk
Oude Langendijk 1925

2017-03-19 15:20:42

Nieuwe Kerk restauratie 1930
Portaal tussen zo geheten kluis en sacristie

2017-03-23 18:53:10

Oosterkerk aan de Vlamingstraat 44 Toen Ed nog in Delft woonde en kerkgaand was, zaten ze altijd (van hieruit gezien) links op het balkon

2017-03-26 19:11:36

Markt 1961

2017-03-29 11:48:12

Hippolytuskerk Voorstraat 1959

2017-04-26 11:16:11

Hugo de Grootstraat
Westerkerk

2017-04-26 11:37:57

Kocktorentjes van de Oude Jan in de steigers 1905

2017-04-26 11:37:57

Oude Jan 1900
met koetsen

2017-04-28 19:51:58

Oude Jan

2017-05-04 11:13:57

Genestet kerk
Oude Delft 102

2017-05-04 21:20:39

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk
Raamstraat altaar

2017-05-04 21:20:39

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk
Raamstraat Maria

2017-05-04 21:20:39

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk
Raamstraat altaar 1930

2017-05-04 21:20:39

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk
Raamstraat
Ontwerp

2017-05-04 21:20:39

Hervormde Ker hoek
Schoolstraat - Phoenixstraat

2017-05-04 21:20:39

Kapel Sint Hippolytus
hoek Oude Delft - Nieuwstraat.
en Meisjeshuis

2017-05-04 21:20:39

Kapel Sint Hippolytus
hoek Oude Delft - Nieuwstraat.

2017-05-04 21:20:39

Kapel Stanlislascollege
Westplantsoen

2017-05-04 21:20:39

Westerkerk
Hugo de Grootstraat.

2017-05-04 21:20:39

Westerkerk
Hugo de Grootstraat.

2017-05-31 13:03:16

Armenkerk 1960
Phoenixstraat hoek Schoolstraat.

2017-08-30 11:16:13

Verwersdijk
Hippolytuskerk

2017-09-06 18:15:26

Charlotte de Bourbonstraat
Sacraments/ oftewel Vredeskerk Nassaulaan 1970

2017-09-07 18:42:25

Hervormde Schoolstraatkerk, in 1966 door brand verwoest. De Armenkerk. Van het interieur zijn preekstoel en orgel bewaard gebleven. U kunt ze vinden in een zijbeuk van de Oude Kerk.

2017-09-10 11:11:48

Sloop van de Sint Hippolytuskerk (1885, Pierre Cuypers) aan de Voorstraat 1974

2017-09-12 22:28:17

Nieuwe kerk 1999

2017-09-18 21:02:22

Oude Jan.
Oude Delft 1939

2017-09-29 21:04:22

Koornmarkt 12
In 1861 kon een pand aan de Koornmarkt worden aangekocht, dat werd afgebroken om de bouw van de synagoge mogelijk te maken. In datzelfde jaar nog werd de eerste steen gelegd en in augustus 1862 kon het nieuwe gebouw worden ingewijd. Reeds in 1876 en 1877 moest het gebouw worden opgeknapt en in 1931 werd het nogmaals hersteld, waarbij de versiering in het tympaan (de driehoek van het front) werd afgehakt. Het aantal Joodse gemeenteleden daalde in de loop der tijd geleidelijk tot de Duitse bezetting het einde van die gemeenschap betekende. Na 1945 werd de onttakelde synagoge voor diverse doeleinden gebruikt (Rode Kruis, opslagplaats) en in 1952 verkocht aan het aangrenzende Oude en Nieuwe Gasthuis.

2017-10-13 22:54:49

Ternatestraat,
Kerk van Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekt Ontvangen

2017-11-07 20:28:56

Phoenixstraat - Schoolstraat
met links de Armenkerk aan de Schoolstraat 1960

2017-11-07 20:28:56

Sint Hippolytuskerk, achterzijde, gezien vanaf de Verwersdijk.1960

2018-01-05 22:29:14

Deelnemers aan de Stille Omgang verlaten de Sint Hippolytuskerk aan de Voorstraat voor een wandeling door de binnenstad naar de Jozefkerk aan de Burgwal 1970

2018-01-05 23:38:57

Maria Jessekerk (Sint Jozefkerk). 1946

2018-01-16 10:00:39

De pastoor van Ars kerk
Jose van Velzen haar verhaal
De Koster heette Dhr Rust rookte dikke sigaren,wij moesten hier wekelijks naar toe om te biechten met de klas ik zat op de R.K Emmaschool dit was een meisjes school in de Tienhovestraat. en op zondag Moest je uiteraard van je ouders ook naar de kerk.
Ik weet nog dat ik met mijn zus en haar vriendin op het balkon zaten ,in de kerk hadden die meiden mij niespoeder gegeven die ze in de feest winkel Brem hadden gekocht,je begrijpt het al,iedereen van beneden keek omhoog, de kerk uit gezet haha door Koster Rust.
We hebben dit thuis niet verteld, ja veel later.
Vlak bij had je een snoepwinkeltje schaareman , mooie tijd.

2018-01-23 14:12:28

Markt van voor 1872
De oude torenspits ging in 1872 bij brand verloren

2018-02-06 12:58:11

Oude Delft Oude Jan

2018-02-09 11:13:16

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg. Bij de bouw van de Sebastiaanbrug in 1958 is er een stuk vanaf gehaald. omdat het in de weg stond. Nu geheel verdwenen

2018-02-09 11:13:16

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg. Bij de bouw van de Sebastiaanbrug in 1958 is er een stuk vanaf gehaald. omdat het in de weg stond. Nu geheel verdwenen

2018-02-09 11:13:16

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg
Interieur

2018-02-09 19:06:59

De tekening van de Oude Grafkelder, gaf bij het vervaardigen ervan een hoogstwaarschijnlijk juister beeld van de ligging der kisten.
Het werd gemaakt vanuit het gezichtspunt van de oude toegang, dus voor het monument. Dit deel bevat veel minder kisten dan de nieuwe, is van de
hand van Mr. Victor Eugene Louis de Stuers en werd vervaardigd in 1890. Hij was de hoogste ambtenaar voor Kunsten onder de toenmalige
Minister Heemskerk. Aldus was hij in die periode kennelijk beheerder van de Grafkelder, gemachtigd om af te dalen in de Crypte en daarvan heeft hij
een oneigenlijk gebruik gemaakt. Daarmee behoren we blij te zijn, omdat nu het een en ander bekend is geworden over deze Grafkelder en
wie daarin zijn bijgezet. Helaas zijn de kisten (3 stuks) en daarbij passende namen niet helemaal bekend maar de rest wel.

Er staan o. m. kisten (linksonder) van Prins Willem van Oranje (Willem I, de Zwijger) en daarnaast Prinses Louise de Coligny
- zijn 4e echtgenote - (lichaamsvormige loden kist). Er boven liggen Prins Maurits (linksboven, de kist is zo groot vanwege het harnas (GOUD)
waarin hij werd bijgezet en Prins Frederik Hendrik (rechtsboven). Op de grafkist rechtsmidden staat het jaartal 1642 vermeld.

2018-02-09 19:06:59

De schets van de Nieuwe Kelder werd vervaardigd door de Franse journalist E.A. Tilly in 1890 die de kans van zijn leven kreeg, voordat
Koning Willem III werd bijgezet. Zoals men kan constateren heeft hij daar een juist gebruik van gemaakt en zodoende weten we nu hoe de Nieuwe
Grafkelder eruit ziet. De grote kist rechtsboven, tweede portaal is van Koning Willem I en bevat drie kisten een van mahonie, een van eikenhout
en tenslotte een van lood. De kist eronder, met wieltjes, zou weleens van Prins Alexander der Nederlanden kunnen zijn.
(zoon van Koning Willem III).

De verzegeling der kisten is duidelijk te zien (touwen met de zegels der bijgezette vorstelijke personen). Kenmerkend is ook dat de bloem- en grafkransen
uit al die jaren zijn blijven liggen. De kaarsenstandaards zijn al heel erg oud en worden tegenwoordig niet meer gebruikt daar er elektrisch verlichting,
een aantal jaren geleden, werd aangelegd. De in 1820 overleden Prinses Wilhelmina, gemalin van stadhouder Willem V, die in Apeldoorn begraven was,
kwam als eerste hierin.

Iets verder treft men de sarcofaag van Prinses Pauline (1800-1806), dochter van Willem I en Wilhelmina van Pruisen, die eerst begraven lag op het
landgoed Freienwalde bij Berlijn. In 1911 kwam `het kistje van Pauline" naar Delft waar het in de grafkelder tussen de ouders geplaatst werd.
De steen die het graf in Duitsland sierde, volgde later en bevindt zich thans achter in de kerk, rechtboven de nieuwe grafkelder.

2018-02-09 19:06:59

2018-03-10 13:45:02

Klokken van het carillon in de toren van de Nieuwe Kerk aan de Markt. De klokken worden naar beneden getakeld in verband met de restauratie. Het carillon stamt uit 1663. Omstreeks 1660 werd het uurwerk uit de stadhuistoren, daar in 1570 geplaatst, overgebracht naar de toren van de Nieuwe Kerk. Dit klokkenspel was bij een brand in 1618 zwaar beschadigd. Klokkengieter Franciscus Hemony kreeg daarop ...opdracht 36 klokken te gieten voor een klokkenspel; uurwerkmaker Jan van Call vervaardigde de koperen speeltrommel. Alle klokken zijn voorzien van een Latijnse tekst. Het carillon werd later uitgebreid naar 48 klokken en in 1963 gerestaureerd. Een aantal klokken werd vervangen; de oude klokken werden in een rek op de eerste torenzolder geplaatst. In 1980 werd er nog een klok vervangen.1963 Meer weergeven

2018-03-10 16:54:50

Hippolytuskapel aan de Oude Delft 118 met links de Nieuwstraat.1961

2018-03-11 22:31:59

Processie begin 1900 in Delft.
Stille Omgang Jacob Gerritstraat

2018-03-13 15:25:17

Hippolytuskerk 1899
Voorstraat

2018-03-10 20:50:52

Nicolaas en Gezellekerk
1ste Communie 1962

2018-04-09 12:47:19

Hervormde Kerk hoek Schoolstraat - Phoenixstraat 1925

2018-04-09 12:47:19

Hervormde Kerk hoek Schoolstraat - Phoenixstraat 1925

2018-04-09 12:47:19

Markt kerk 1911

2018-04-30 15:48:31

Markt kerk 1965

2018-04-30 15:48:31

Oostpoort 1897

2018-04-30 15:48:31

Oostpoort 1895

2018-05-01 11:04:58

Kapel van de Katholieke begraafplaats aan de Kanaalweg

2018-05-08 21:29:20

Marktplein met volk in 1918

2018-05-08 21:29:20

Nieuwe Langendijk 1920

2018-08-30 11:45:58

Gezicht op de kerken 1988

2018-09-07 11:39:14

Sacramentskerk wippolder 1941

2018-09-17 23:05:35

Raamstraat 1991
Nicolaas en gezellen

2018-10-07 19:15:57

H.H. Nicolaas en Gezellen Kerk
Raamstraat

2019-01-05 15:10:11

Hebben jullie al gezien hoe ze de nieuwe Kerk van binnen en ook de ruimte om de kerk vernacheld hebben? Die prachtige koperen kroonluchters zijn verdwenen en hebben plaats gemaakt voor zwarte hangspotjes (model concerverblikje). Dood zonde een hele Kale kerk nu met een aantal hangspotjes met een hoog IKEA gehalte aan een elektradraadje. En nog hoger in de nok langwerpige afzichtelijke geluidsboxjes. Of dat niet genoeg verrampeneer was, hebben ze die oude muur langs de kerktuin afgebroken en vervangen voor afzichtelijke zwarte betonranden met een hoog intra-tuin gehalte. Lijkt wel Rob"s Tuinverbouwing. Dood en dood zonde. Net als dat ze die poort wilden of nog willen afbreken bij het Prinsenhof. Komplete vernielzucht.

Rob van de Kruk was kerstavond in de kerk en zag dat de kroonluchters weg waren. HIj dacht die worden zeker gerestaureerd. Maar nee komen niet meer terug. Gaan wat hij begreep naar de oude kerk. Ter vanvanging van die er nu hangen. Die zijn zeker niet mooi en die luchters uit de nieuwe kerk komen daar goed tot hun recht en zien er veel mooier uit. Maar eeuwig zonde. Ze hadden deze moeten behouden in de NK en een crowdfunding moeten doen voor koperen luchters in de OK.

HIj las dat de vaste kerkbanken weggehaald zijn om flexibeler te worden voor evenementen en de verlichting is nu ook flexibeler. Maar waarom moeten dan die luchters weg? Waarom niet integreren?
En ze hebben lelijke moderne stoeltjes neergezet..Waarom dan niet mooie eiken houten stoeltjes i.p.v. nu die afschuwelijke kantine/kantoor stoeltjes.

Wat zijn ze in godsnaam aan het doen in die mooie oude kerk??

2019-01-11 15:09:17

Oude Delft 1899 Oude Jan

2019-01-11 15:09:17

Aankondiging verkoop toren van de Oude Kerk, 1843

Inschattingsfout
Als de Bourdon nu luidt, is dat nieuws. Mensen op straat maken er filmpjes van omdat deze klok met een diameter van 2,3 meter in de Oude Kerk eigenlijk alleen nog maar luidt bij bijzondere gelegenheden als bijzettingen in de koninklijke grafkelder. Het geluid van de klok heeft inmiddels mythische proporties aangenomen en zou tot ver in Zuid-Holland hoorbaar zijn.
In 1843 is de klok ook in het nieuws, net als de toren waar hij in hangt. De in het Stadsarchief bewaarde advertentie rept in dat jaar over ‘twee kapitale, extra zware en welluidende klokken’. B en W biedt de klokken samen met de toren te koop aan ‘ter amotie’, dus om af te breken. In 1808 waren de twee kleinste klokken al verkocht om de stadsfinanciën aan te zuiveren, nu moeten ook de Trinitas (Bourdon) en de Laudate er aan geloven. De opsteller van de advertentie lijkt overigens niet goed op de hoogte van wat hij te koop aanbiedt. De in 1570 door Hendrick van Trier gegoten klok weegt immers bijna 9000 kílo, geen pond.
Dat is niet de enige inschattingsfout die het college maakt. Delftenaren lopen te hoop tegen de aangekondigde sloop. Zij zien niets in het plan van B en W om de Oude Delft te verbreden en een smalle, nieuwe toren op te richten. Aannemers en burgers dienen bij de koning een verzoekschrift in en vinden gehoor. Het stadsbestuur moet het besluit intrekken en krijgt zelfs opdracht de toren te laten restaureren.
Precies honderd jaar na deze gebeurtenis ligt er weer een klok uit de Oude Kerk onder vuur. De tweede klok, de Laudate, wordt in 1943 door de Duitse bezetter gevorderd met de bedoeling om hem om te smelten. Ook nu blijft het bij een voornemen. In 1946 keert de Laudate terug naar de Oude Kerk waar hij nog altijd ieder half uur klinkt. De hele uren blijven voorbehouden aan de Bourdon. Hij luidt dan wel niet, maar ook met de aanslag van een hamer draagt het geluid ver genoeg.

2019-08-21 22:15:31

Hippolytuskerk
Verwersdijk op de voorgrond de Betford van Cor van der Vaart, melkboer in geheel Delft.

2020-01-01 21:09:26

Pastoor van Arskerk.
Trouwerij van Ria van Galen.
Boudewijn Koster als misdienaar

2020-11-02 00:00:00

Raamstraat kerk 1e communie - Lida & Jeanet Dijkgraaf

2021-08-26 00:00:00

Kartuizerklooster

2021-08-26 00:00:00

Ned Hervormde kerk Schoolstraat-Phoenixstraat 1952

2021-10-17 00:00:00

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg. Bij de bouw van de Sebastiaanbrug in 1958 is er een stuk vanaf gehaald. omdat het in de weg stond. Nu geheel verdwenen

2021-10-17 00:00:00

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg. Bij de bouw van de Sebastiaanbrug in 1958 is er een stuk vanaf gehaald. omdat het in de weg stond. Nu geheel verdwenen

2021-10-17 00:00:00

Kapelletje bij het kerkhof op de Kanaalweg. Familie Rietveld

2021-11-16 00:00:00

Nassaulaan met Sacramentskerk bloesem

2021-11-16 00:00:00

Nassaulaan met Sacramentskerk, 1941

2021-11-16 00:00:00

Nassaulaan met Sacramentskerk

2021-11-16 00:00:00

Nassaulaan met Sacramentskerk bij avond

2021-11-16 00:00:00

Poortlandplein 1942 Sacramentskerk

2021-11-16 00:00:00

Sacramentenkoor Kees Bak 1955-Kijken of je broer erbij zit...x

2021-11-16 00:00:00

Sacramentskerk-Poortlandplein

2021-11-16 00:00:00

Sacramentskerk Interieur 1991
Geschiedenis
Hoewel de kerk uit 1940 stamt, is er al vanaf 1919 een parochie in de Wippolder. Aan de Simonsstraat werd een noodkerk gebouwd. In 1938 werd begonnen met de bouw van de huidige kerk aan het Poortlandplein die in 1940 voltooid was. Toen in 1940 het bombardement op Rotterdam plaatsvond, was de kerk officieel nog niet ingewijd. De inwijding werd toen snel en in alle soberheid gedaan, zodat de noodkerk gebruikt kon worden voor de opvang van vluchtelingen uit Rotterdam.De oude noodkerk heeft nadien nog dienstgedaan als school en thans is er een sportschool gevestigd.De kerk staat bekend vanwege het woord "vrede" dat in grote letters boven de ingang hangt. Dit is een overblijfsel uit de Vredesweek van 1974, toen deze titel in zijn geheel op de toren werd bevestigd. De laatste 5 letters hiervan zijn niet bewaard gebleven.Het kerkgebouw is sinds 2002 een rijksmonument

2021-11-16 00:00:00

Sacramentskerk Interieur 1991

2021-11-16 00:00:00

Sacramentskerk 1940

2021-11-16 00:00:00

SACRAMENTSKERK nu VREDESKERK-Elke dag naar de kindermis, vanaf de Rotterdamseweg met een stoet kinderen, boterham in een papiertje, want je mocht niet eten voor de communie, en het werd genoteerd op je rapport

2021-11-16 00:00:00

Vredeskerk met rede

2021-12-26 00:00:00

Burgwal kerk