Zaterdag 1 februari 2020 om 13:13

Download at: 22-3-2022 00:14:31

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2015-11-07 12:10:49

Bagijnhofbrug 1940

Oude Delft ter hoogte van het Bagijnhof.

Gemetselde trapjesbrug, genoemd naar het pal erachter gelegen Bagijnhof. De brug is aan het eind van de zestiende eeuw gebouwd ter vervanging van twee houten bruggetjes die uitkwamen op de Bagijnestraat en de Baljuwsteeg. Een sluitsteen van de brug draagt het jaartal 1702. De brug is gerestaureerd in 1946.

2015-11-02 23:13:25

Agnietenbrug Oosteinde Gasthuislaan 2000

In de directe nabijheid was tot 1573 het St. Agnesklooster (Agnietenklooster) gelegen, tussen Oosteinde, Zuiderstraat en Gasthuislaan. De gemetselde boogbrug, een van de hoogste in het centrum van Delft, is naar de kloosterlingen genoemd.

2015-12-02 09:19:19

Annenbrug Kolk
Anton Prins 1901

2015-11-07 12:10:50

Bagijnhofbrug 1930

Oude Delft ter hoogte van het Bagijnhof.

Gemetselde trapjesbrug, genoemd naar het pal erachter gelegen Bagijnhof. De brug is aan het eind van de zestiende eeuw gebouwd ter vervanging van twee houten bruggetjes die uitkwamen op de Bagijnestraat en de Baljuwsteeg. Een sluitsteen van de brug draagt het jaartal 1702. De brug is gerestaureerd in 1946.

2015-11-07 12:10:53

Bagijnhofbrug 1940

Oude Delft ter hoogte van het Bagijnhof.

Gemetselde trapjesbrug, genoemd naar het pal erachter gelegen Bagijnhof. De brug is aan het eind van de zestiende eeuw gebouwd ter vervanging van twee houten bruggetjes die uitkwamen op de Bagijnestraat en de Baljuwsteeg. Een sluitsteen van de brug draagt het jaartal 1702. De brug is gerestaureerd in 1946.

2015-11-07 12:10:49

Bagijnhofbrug 1960
Oude Delft ter hoogte van het Bagijnhof.

Gemetselde trapjesbrug, genoemd naar het pal erachter gelegen Bagijnhof. De brug is aan het eind van de zestiende eeuw gebouwd ter vervanging van twee houten bruggetjes die uitkwamen op de Bagijnestraat en de Baljuwsteeg. Een sluitsteen van de brug draagt het jaartal 1702. De brug is gerestaureerd in 1946.

2015-11-07 12:10:53

Bagijnhofbrug 1960

Oude Delft ter hoogte van het Bagijnhof.

Gemetselde trapjesbrug, genoemd naar het pal erachter gelegen Bagijnhof. De brug is aan het eind van de zestiende eeuw gebouwd ter vervanging van twee houten bruggetjes die uitkwamen op de Bagijnestraat en de Baljuwsteeg. Een sluitsteen van de brug draagt het jaartal 1702. De brug is gerestaureerd in 1946.

2015-11-07 12:10:54

Bagijnhofbrug 2004
Oude Delft ter hoogte van het Bagijnhof.

Gemetselde trapjesbrug, genoemd naar het pal erachter gelegen Bagijnhof. De brug is aan het eind van de zestiende eeuw gebouwd ter vervanging van twee houten bruggetjes die uitkwamen op de Bagijnestraat en de Baljuwsteeg. Een sluitsteen van de brug draagt het jaartal 1702. De brug is gerestaureerd in 1946.

2015-11-07 12:29:30

Bartholomeusbrug 1930
Oude Delft aan de Oude Kerk.
De brug is genoemd naar St. Bartholomeus, de eerste patroonheilige van de Oude Kerk. Die naam was ook de naam van de stichter van de kerk: Bartholomeus van der Made.
De boogbrug is in 1808 gemetseld, samen met de Harmen Schinckelbrug en de Heilige Geestbrug, ter vervanging van een veel bredere brug, die zich uitstrekte van de Oude Kerkstraat tot aan het Heilige Geestkerkhof. Onder deze voormalige brug is (nu zichtbaar) een luik dat een toegang tot het Prinsenhof afdekt.

2015-11-07 12:29:31

Bartholomeusbrug 1940

Oude Delft aan de Oude Kerk.
De brug is genoemd naar St. Bartholomeus, de eerste patroonheilige van de Oude Kerk. Die naam was ook de naam van de stichter van de kerk: Bartholomeus van der Made.
De boogbrug is in 1808 gemetseld, samen met de Harmen Schinckelbrug en de Heilige Geestbrug, ter vervanging van een veel bredere brug, die zich uitstrekte van de Oude Kerkstraat tot aan het Heilige Geestkerkhof. Onder deze voormalige brug is (nu zichtbaar) een luik dat een toegang tot het Prinsenhof afdekt.

2015-11-07 12:29:31

Bartholomeusbrug 1950

Oude Delft aan de Oude Kerk.
De brug is genoemd naar St. Bartholomeus, de eerste patroonheilige van de Oude Kerk. Die naam was ook de naam van de stichter van de kerk: Bartholomeus van der Made.
De boogbrug is in 1808 gemetseld, samen met de Harmen Schinckelbrug en de Heilige Geestbrug, ter vervanging van een veel bredere brug, die zich uitstrekte van de Oude Kerkstraat tot aan het Heilige Geestkerkhof. Onder deze voormalige brug is (nu zichtbaar) een luik dat een toegang tot het Prinsenhof afdekt.

2015-11-02 23:13:26

Bartholomeusbrug

Oude Delft aan de Oude Kerk.
De brug is genoemd naar St. Bartholomeus, de eerste patroonheilige van de Oude Kerk. Die naam was ook de naam van de stichter van de kerk: Bartholomeus van der Made.
De boogbrug is in 1808 gemetseld, samen met de Harmen Schinckelbrug en de Heilige Geestbrug, ter vervanging van een veel bredere brug, die zich uitstrekte van de Oude Kerkstraat tot aan het Heilige Geestkerkhof. Onder deze voormalige brug is (nu zichtbaar) een luik dat een toegang tot het Prinsenhof afdekt.

2018-03-22 17:08:32

Oostpoort blauw

2016-07-18 14:23:34

Bastiaanbrug 1963 in aanbouw

2016-07-18 14:23:34

Hambrug 1978

2016-07-18 14:23:34

Hallo hier foto"s van Kees Buis uit Oud Vossemeer Zeeland, ik heb wat
foto"s van mijn vader over Delft. Ik heb je lang geleden al een gemaild en
ze belooft.

Het gaat over de bouw en opening van de Sint Sebastiaansbrug in 1963 deze
is geopend door mijn vader als bruggenwachter.( de man op de foto aan de
knoppen is mijn vader P Buis ) en diverse heren van de Rijkswaterstaat en
gemeente Delft.

Ik heb deze foto"s gekregen van hem en denk dat er geen rechten of zo op
staan hij heeft ze toen ook gekregen vandaar.

2016-07-18 14:23:34

Bastiaanbrug 1963 rijkswaterstaatbobo's

2016-07-18 14:23:34

Bastiaansbrug 1963

2016-07-18 14:23:34

Bastiaanbrug 1963 werk

2015-11-06 10:04:05

Beestenbrug Molslaan brug naar Beestenmarkt
Dit is een "nieuwe" brug, in het begin van de jaren zeventig, bij de algehele renovatie van dit gebied, in oude boogbrugstijl opgetrokken. De brug is genoemd naar de Beestenmarkt, waarnaar ze leidt.

2015-11-06 10:04:05

Beestenbrug 2006

Dit is een "nieuwe" brug, in het begin van de jaren zeventig, bij de algehele renovatie van dit gebied, in oude boogbrugstijl opgetrokken. De brug is genoemd naar de Beestenmarkt, waarnaar ze leidt.

2015-11-06 10:08:46

Bijbelbrug.1950

Tussen Markt, Oude Langendijk en Jacob Gerritstraat.

Aan de noordzijde van de brug staat het huis "De beslagen bijbel", waarnaar de brug is genoemd.
Tot in de negentiende eeuw was dit de Sint-Joostenbrug, genoemd naar de patroonheilige van het gilde van de korendragers en korenmeters. Een alternatieve naam was Fijck Luytenbrug, genoemd naar een persoon die in de buurt woonde of wellicht bijgedragen had aan de onderhoudskosten.
De brug is in 1926 verbreed en in 1938 weer vernieuwd.

2015-11-06 10:08:51

Bijbelbrug.

Tussen Markt, Oude Langendijk en Jacob Gerritstraat.

Aan de noordzijde van de brug staat het huis "De beslagen bijbel", waarnaar de brug is genoemd.
Tot in de negentiende eeuw was dit de Sint-Joostenbrug, genoemd naar de patroonheilige van het gilde van de korendragers en korenmeters. Een alternatieve naam was Fijck Luytenbrug, genoemd naar een persoon die in de buurt woonde of wellicht bijgedragen had aan de onderhoudskosten.
De brug is in 1926 verbreed en in 1938 weer vernieuwd.

2015-11-06 10:08:50

Bijbelbrug 2005

2015-11-06 10:08:50

Bloedbrug 1913

Vlamingstraat en Vrouwenregt.

Over de naam van deze boogbrug bestaan twee verschillende versies. Volgens de Delftse geschiedschrijver Dirck Evertsz van Bleyswyck is de brug genoemd naar een bloedige strijd die er in 1304 tegen de Vlamingen is gestreden. Maar de brug dateert van na de uitbreiding van de stad in 1355. Ook wordt beweerd dat de naam te maken heeft met de rood geverfde lakens die de lakenververs uit de buurt er over de leuningen te drogen hingen.
Dit wijst ons iets verder in de juiste richting. Waarschijnlijker is dat de rode kleurstof die hierbij gebruikt werd, ook het water van de gracht (bloed)rood kleurde. De lakenindustrie werd immers vanwege de vervuiling van het grachtenwater die zij meebracht – die de machtige bierbrouwers hun schone water zou kosten – naar het oosten van de stad verbannen.
De brug is in 1940 vernieuwd, verbreed en in gewapend beton uitgevoerd. Wel is ze met metselwerk bekleed en gefundeerd op houten palen.

2015-11-06 10:08:54

Bloedbrug 1919

Vlamingstraat en Vrouwenregt.

Over de naam van deze boogbrug bestaan twee verschillende versies. Volgens de Delftse geschiedschrijver Dirck Evertsz van Bleyswyck is de brug genoemd naar een bloedige strijd die er in 1304 tegen de Vlamingen is gestreden. Maar de brug dateert van na de uitbreiding van de stad in 1355. Ook wordt beweerd dat de naam te maken heeft met de rood geverfde lakens die de lakenververs uit de buurt er over de leuningen te drogen hingen.
Dit wijst ons iets verder in de juiste richting. Waarschijnlijker is dat de rode kleurstof die hierbij gebruikt werd, ook het water van de gracht (bloed)rood kleurde. De lakenindustrie werd immers vanwege de vervuiling van het grachtenwater die zij meebracht – die de machtige bierbrouwers hun schone water zou kosten – naar het oosten van de stad verbannen.
De brug is in 1940 vernieuwd, verbreed en in gewapend beton uitgevoerd. Wel is ze met metselwerk bekleed en gefundeerd op houten palen.

2015-11-07 12:10:55

Bolkbrug 1900

Bolkbrug
Buitenwatersloot en Coenderstraat.

Genoemd naar het gebouw De Bolk, dat aan de brug gelegen is. De Bolk was een zeventiende-eeuwse herberg van de familie De Bolk en werd in 1939 gesloten.
In de achttiende en negentiende eeuw voerde de brug ook wel de naam Commissarisbrug naar de commissaris van het belangrijke Maasluisse Veer, die daar zijn kantoor had.
Tot de restauratie in 1947 had de brug een houten dek op ijzeren liggers, maar sindsdien heeft ze een dek van gewapend beton.

2015-11-02 23:13:31

Bolkbrug
Buitenwatersloot en Coenderstraat.

Genoemd naar het gebouw De Bolk, dat aan de brug gelegen is. De Bolk was een zeventiende-eeuwse herberg van de familie De Bolk en werd in 1939 gesloten.
In de achttiende en negentiende eeuw voerde de brug ook wel de naam Commissarisbrug naar de commissaris van het belangrijke Maasluisse Veer, die daar zijn kantoor had.
Tot de restauratie in 1947 had de brug een houten dek op ijzeren liggers, maar sindsdien heeft ze een dek van gewapend beton.

2015-11-07 12:10:56

Boterbrug 1951

De Boterbrug wordt gezien als de langste brug van Delft. Goed beschouwd is het geen brug maar een overkluizing van de gracht tussen de Oude Delft en de Wijnhaven. Op 9 januari 1556 besloten de burgemeesters van Delft, dat "men eerdaags het erf van mijns Heren Herberge, toebehorende de stede, sal doen doorgraven ende doen overwulphen". Na twee jaar was het bouwwerk gereed en werd de s"Heerenbrugghe genoemd. Op de overkluizing werd tot in de 19e eeuw een botermarkt gehouden, waaraan de straat nu zijn naam dankt. In 1865 werd de gemetselde boogbrug geheel vernieuwd. Aan de westzijde zit een steen met het jaar tal 1558. De oostzijde is in 1954 verbreed en gedeeltelijk vernieuwd met een betonnen boog bekleed met metselwerk.

2015-11-02 23:13:29

Boterbrug 1964

De Boterbrug wordt gezien als de langste brug van Delft. Goed beschouwd is het geen brug maar een overkluizing van de gracht tussen de Oude Delft en de Wijnhaven. Op 9 januari 1556 besloten de burgemeesters van Delft, dat "men eerdaags het erf van mijns Heren Herberge, toebehorende de stede, sal doen doorgraven ende doen overwulphen". Na twee jaar was het bouwwerk gereed en werd de s"Heerenbrugghe genoemd. Op de overkluizing werd tot in de 19e eeuw een botermarkt gehouden, waaraan de straat nu zijn naam dankt. In 1865 werd de gemetselde boogbrug geheel vernieuwd. Aan de westzijde zit een steen met het jaar tal 1558. De oostzijde is in 1954 verbreed en gedeeltelijk vernieuwd met een betonnen boog bekleed met metselwerk.

2015-12-02 09:48:35

Vondelingenbrug Molslaan-Kruisstraat

Vondelingen in Delft werden tot 1579 opgenomen in het Vondelingenhuis, dat vlakbij deze brug aan de Molslaan stond (nu Stadsherberg "De Mol"). Daarnaar is deze brug genoemd.

De houtgedekte voetbrug is bij de algemene renovatie van dit gebied in de vroege jaren zeventig een lage betonnen, met steen gedekte boogbrug geworden. De oude brug is verplaatst naar het Rietveld om daar als Brandbrug dienst te doen.

2015-12-02 09:48:36

Calve bruggetje de vliet rond 1985

2015-12-02 09:48:36

Catharijnebrug 1940.

2015-12-02 09:48:36

Catharijnebrug 1950

2015-12-02 09:48:38

Catharijnebrug 1951
Oosteinde met zicht op de Oostpoort

2015-12-02 09:48:39

Catharijnebrug Oosteinde bij de Oranje Plantage De gemetselde boogbrug is gelegen bij de Catharijnepoort (Oostpoort), waarnaar zij genoemd is. .

2016-02-18 13:27:36

Oostpoort 1952

2016-03-16 21:29:40

Oostpoortbrug Leen Zwanink en Nico Groen.

2016-02-18 14:19:51

Oostpoort 1965 ophaalbrug

2015-10-28 22:28:46

Quakelbrug gezien vanaf de Staal

2015-10-28 22:29:52

Quakelbrug Vervanging van de Quakelbrug in 1927

2015-11-03 19:00:26

QUACKELBRUG 1925

Oostsingel en Julianalaan.

"Kwakelbrug" is een soortnaam. Het is een hoge, smalle (houten) trapjesbrug, hoog genoeg voor hoog geladen turfschepen. Zo moet de brug er in de vijftiende eeuw uitgezien hebben, hoewel de Kaert Figuratief (uit de zeventiende eeuw), doorgaans betrouwbaar, geen trapjes laat zien. In de negentiende eeuw werd deze brug vervangen door een gietijzeren ophaalbrug. Wellicht gebeurde dit in 1867, tegelijk met de zeer sterk gelijkende naburige Oostpoortbrug.
Op de foto is rechts nog een stukje van de gevel van het brugwachtershuisje te zien, dat op de onderste foto tussen de Oostpoortbrug en de Quackelbrug te zien is.
Deze ophaalbrug werd op haar beurt in 1927, bij de verbreding van de Oostsingel, vervangen door een veel bredere platte brug van gewapend beton

2016-07-18 14:23:34

Bastiaanbrug 1963

2016-07-18 14:23:34

Bastiaanbrug 1966

2017-01-16 17:59:05

Veenbrug Oude Delft
Ze zijn hard bezig met de restauratie van de Veenbrug gebouwd in 1573

2016-10-23 13:07:37

Quackelbrug, aan de Oostsingel ter hoogte van het Oostblok. 1927 met links de Julianalaan

2016-10-23 13:07:37

Quackelbrug aan de Oostsingel ter hoogte van het Oostblok. 1927
Deze is in 1928 afgebroken

2016-11-12 15:16:45

Dit schilderij kreeg ik vanmiddag aangeboden Delft in de sneeuw

2017-01-08 12:10:29

Oostpoortbrug 1951
met zicht op de Oostpoort

2017-01-12 21:35:33

Rotterdammerpoortbrug
1890

2017-01-12 21:35:33

Rotterdammerpoortbrug
1947

2017-01-12 21:35:33

Rotterdammerpoortbrug
1965

2017-01-12 21:35:33

Rotterdammerpoortbrug
1970

2017-02-03 21:27:38

Koepoortbrug over het Rijn- Schiekanaal. 1970
Het vernieuwen en het vervoer van de nieuwe klep op de sleepboot Broedertrouw uit Zwijndrecht. 1970

2017-02-08 11:50:04

Oostpoortbrug 1962

2017-02-08 11:50:04

Koepoortbrug 1965

2017-02-15 17:23:51

Buitenwatersloot
brug De Papagay

2017-03-09 20:35:11

Torenstraatbrug over de Zuidergracht. 1937

2017-03-09 20:35:11

Torenstraatbrug over de Zuidergracht. 1937

2017-03-13 14:19:43

Reineveldbrug 1930

2017-03-19 22:03:50

Koepoortbrug 1930

2017-03-21 21:04:23

Calve0002

2017-03-21 21:04:23

Gist&Spiritus0007

2017-03-21 21:04:23

2017-04-04 21:29:11

Sebastiaansbrug in aanbouw 1962

2017-04-17 11:07:03

Koepoortbrug
Bruggenwachter Opa v.d. Ploeg 1947

2017-04-17 16:42:31

Michielsbrug over de Westsingelgracht 1929
ter hoogte van de Binnenwatersloot. Met op de achtergrond rechts de Spoorsingel en links de Coenderstraat

2017-04-17 16:44:40

Michielsbrug over de Westsingelgracht 1929
ter hoogte van de Binnenwatersloot. Met op de achtergrond rechts de Spoorsingel en links de Coenderstraat 1929

2017-04-18 15:15:43

Calve oftewel Kippetjesbrug

2017-08-15 10:39:20

Hof van Delftsebrug 1975

2017-08-17 11:34:56

Renovatie brug bij Visbank 1974

2017-08-17 11:34:56

Renovatie brug bij Visbank 1974

2017-08-17 11:34:56

Renovatie brug bij Visbank 1974

2017-08-17 11:34:56

Renovatie brug bij Visbank 1974

2017-08-17 11:34:56

2017-08-17 11:38:20

Trapjesbrug Gasthuislaan bij de bouw van "In de Veste"1973

2017-09-01 21:08:04

De houten Lepelbrug 1925 aan de Wateringseweg met links de politiepost aan het Kalverbos en op de achtergrond de Watertoren, gezien naar het zuiden. De brug werd vroeger ook Geuzenbrug genoemd. Deze naam is na 1574 ontstaan, omdat in dat jaar de Hinderdam, die hier lag, doorgestoken is, waardoor vanuit Delft het water opgestuwd werd tot ontzet van Leiden. Het was eerst een gemetselde dubbele boogbrug, die in het begin van de 19de eeuw vervangen is door een houten brug. In 1929 is deze vervangen door een veel bredere electrisch bewogen brug.

2017-09-01 21:08:04

Oostpoort 1880
binnenzijde naar het oosten gezien.
Ter hoogte van de Oostpoort vaart een boot

2017-09-01 21:08:04

Oostpoort 1895
met ophaalbrug gezien naar het westen met in de Provinciale Vaart een zeilschip

2017-09-01 21:08:04

Oostpoort 1930
met ophaalbrug gezien naar het westen met op de voorgrond een zeilschip.

2017-09-01 21:08:04

De Oostpoort met vele vogels op het bevroren water in de strenge winter 1962-1963. Stadspoort uit circa 1400 waarvan de torens zijn verhoogd in 1514 en de landpoort door een stukje stadsmuur verbonden is met de waterpoort. Delft kreeg tussen 1246 en 1355 in fasen stadsrechten. Het oostelijke stadsgedeelte kreeg die rechten omstreeks 1345. In 1349 moesten alle stadspoorten, muren en waltorens, voor...zover die toen al waren gebouwd, worden afgebroken en moest de stadsbuitengracht worden gedempt. Dit alles op last van Albrecht van Beieren, die de stad toen had ingenomen. In 1394 mocht Delft weer poorten bouwen en opnieuw een stadsbuitengracht graven. Pas in 1448 mochten er ook weer muren en waltorens worden opgetrokken. In totaal werden 8 poorten en 24 waltorens gebouwd. Daarvan zijn de Oostpoort en een drietal waltorens bewaard gebleven. Meer weergeven

2017-09-02 13:46:08

Een aan de grond geraakte Rijnaak in het Rijn- Schiekanaal ter hoogte van de Oostpoortbrug.
Op de achtergrond de woningen aan de Kanaalweg.1962

2017-09-02 13:46:08

Fundamenten van de voormalige Rotterdamsepoort worden in verband met de verbreding van het Zuidwal-Asvesttracé per schip weggevoerd. 1960

2017-09-02 13:46:08

Vervoer per schip van een brugonderdeel van waarschijnlijk de Koepoortbrug nabij de Oospoort.1975

2017-09-02 14:47:20

Zeilschip Charlotte Rhodes aan de kade van de Scheepmakerij voor reparatie. Het schip deed dienst in de televisieserie The Onedin Line.1978

2017-09-06 18:02:05

Oostpoortbrug 1978

2017-09-16 22:09:25

Kleine Oostpoortbrug open..

2017-09-16 22:09:25

Kleine Oostpoortbrug open..

2017-09-30 12:18:23

De Koepoortbrug aan de Oostsingel tegenover de Vlamingstraat. Op de plaats van de oude Koepoortbrug stond de Koepoort, die in 1861 gesloopt werd. De oude brug is in 1893 afgebroken, toen het Rijn- Schiekanaal gegraven werd. Daarvoor in de plaats kwam een dubbele klapbrug, die tot 1936 dienst deed. Een nieuwe, tien meter brede beweegbare brug is meer zuidelijk voor de Nieuwe Langendijk gebouwd, maar bleef Koepoortbrug heten.1936

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1929

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1933

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1932 vanaf de Oostsingel

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1934

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1934 tegenover de Vlamingstraat

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1958

2017-12-19 11:51:46

Koepoortbrug 1938

2017-12-20 17:24:01

Koepoortbrug de opening
28-07-1936

2018-02-15 15:16:03

Vondelingenbrug Molslaan 1972
links de Beestenmarkt

2018-02-15 15:16:35

Vondelingenbrug Molslaan 1981

2018-02-15 15:17:15

Vondelingenbrug Molslaan 1991
rechts de Beestenmarkt

2018-02-15 15:18:06

Vondelingenbrug t.o. nr 62 1960
Molslaan en Kruisstraat

Vondelingen in Delft werden tot 1579 opgenomen in het Vondelingenhuis, dat vlakbij deze brug aan de Molslaan stond (nu Stadsherberg "De Mol"). Daarnaar is deze brug genoemd.
De houtgedekte voetbrug is bij de algemene renovatie van dit gebied in de vroege jaren zeventig een lage betonnen, met steen gedekte boogbrug geworden. De oude brug is verplaatst naar het Rietveld om daar als Brandbrug dienst te doen.

2018-02-15 15:19:23

Vondelingenbrug 1962
Molslaan en Kruisstraat

Vondelingen in Delft werden tot 1579 opgenomen in het Vondelingenhuis, dat vlakbij deze brug aan de Molslaan stond (nu Stadsherberg "De Mol"). Daarnaar is deze brug genoemd.
De houtgedekte voetbrug is bij de algemene renovatie van dit gebied in de vroege jaren zeventig een lage betonnen, met steen gedekte boogbrug geworden. De oude brug is verplaatst naar het Rietveld om daar als Brandbrug dienst te doen

2018-02-15 15:20:08

Vondelingenbrug
Molslaan en Kruisstraat

Vondelingen in Delft werden tot 1579 opgenomen in het Vondelingenhuis, dat vlakbij deze brug aan de Molslaan stond (nu Stadsherberg "De Mol"). Daarnaar is deze brug genoemd.
De houtgedekte voetbrug is bij de algemene renovatie van dit gebied in de vroege jaren zeventig een lage betonnen, met steen gedekte boogbrug geworden. De oude brug is verplaatst naar het Rietveld om daar als Brandbrug dienst te doen.

2018-02-17 18:21:32

De Michielsbrug over de Westsingelgracht 1930 met op de achtergrond de huizen aan de Spoorsingel. De afgebeelde dubbele basculebrug dateerde uit de tweede helft van de 19de eeuw en was mogelijk ontworpen door stadsarchitect C.J. de Bruyn Kops. De brug werd in 1930 vervangen door een vaste brug met betonnen kern en gemetselde borstweringen in aansluiting op het toen aangelegde wegtracé met trambaan... over Phoenixstraat en Westvest. Deze nieuwe brug zorgde voor een goede aansluiting voor zwaar wegverkeer richting het Westland via de Buitenwatersloot. Een beweegbare brug om grotere schepen te kunnen laten passeren was hier niet meer nodig omdat het belangrijke scheepvaartverkeer sinds 1893 werd omgeleid via het Rijn-Schiekanaal. Deze brug uit 1930 werd omstreeks 1965 gesloopt toen de Westsingelgracht werd gedempt t.b.v. de aanleg van het spoorviaduct, waarvoor een hulpspoorweg nodig was. De eerste Michielsbrug werd in 1846 of 1847 aangelegd naast de Waterslootse poort omdat de weg door deze poort na afbraak van de poort zou komen te vervallen. Deze licht geconstrueerde draaibrug werd midden negentiende eeuwse vervangen door de afgebeelde brug met houten wegdek. Meer weergeven

2018-03-17 18:42:18

Beiaardiershuisje Kerkstraat met de Vrouwe van Rijnsburgerbrug 1933

2018-03-17 18:42:18

Beiaardiershuisje Kerkstraat met de Vrouwe van Rijnsburgerbrug 2018

2018-03-21 20:40:40

Beiaardiershuisje Kerkstraat met de Vrouwe van Rijnsburgerbrug 2018

2018-04-02 18:13:21

Bouw van een brug aan de Van Miereveltlaan ter hoogte van de Tweemolentjeskade. 1956

2018-04-17 11:06:44

De Schie 1926 rechts de Rotterdamseweg

2018-05-09 13:23:34

Rotterdamse Poortbrug 1952.

2018-07-03 18:43:58

Trambrug Ophaalbrug van Vrijebanselaan naar Kalverbos

2018-09-15 19:40:13

Lepelbrug tussen de Wateringseweg en Nieuwe Plantage.1932

2018-09-18 20:48:58

renovatie Hopbrug Delft

2018-10-23 12:28:19

Kolenhavenbrug aan de Wateringseweg gezien naar het zuiden. Links een gedeelte van de silo en rechts de gebouwen van Calvé aan de haven. Meer gebruikelijke, maar onofficiële namen voor de brug zijn Calvébruggetje en Kippebruggetje. Het bruggetje is in 1913 gebouwd over de ingang van de toen gegraven Calvéhaven.

2019-01-30 15:29:54

Agnietenbrug over Gasthuisgracht..1960

2019-02-11 23:02:09

Schie Pontje

2019-03-23 22:14:39

Hoogbrug
Achterom -Lange Geer 1900
De gemetselde boogbrug dankt haar naam aan het feit dat zij omhoog liep van de Lange Geer naar de Asvest, destijds een deel van de stadswal.
Dit is waarschijnlijk de destijds "Hofbrug" genoemde brug die vermeld is in een charter van 3 mei 1355, waarin graaf Willem V van Holland Delft haar laatste (middeleeuwse) uitbreiding gunde. Vanaf hier liep een weg naar Koningsveld, een "hof" van de graaf.
De kade van de brug is in 1752 hersteld op kosten van de eigenaars van de nabijgelegen mouterij "De Passer".

2019-03-23 22:14:39

Hoogbrug 1961

2019-03-23 22:14:39

Hoogbrug 1967

2019-03-23 22:14:39

Hoogbrug Achterom, Kapelsbrug, winter 2003

2019-03-23 22:14:39

Hoogbrug
Lange Geer en Achterom.

De gemetselde boogbrug dankt haar naam aan het feit dat zij omhoog liep van de Lange Geer naar de Asvest, destijds een deel van de stadswal.
Dit is waarschijnlijk de destijds "Hofbrug" genoemde brug die vermeld is in een charter van 3 mei 1355, waarin graaf Willem V van Holland Delft haar laatste (middeleeuwse) uitbreiding gunde. Vanaf hier liep een weg naar Koningsveld, een "hof" van de graaf.
De kade van de brug is in 1752 hersteld op kosten van de eigenaars van de nabijgelegen mouterij "De Passer"

2019-05-21 21:47:14

Voorstraat
Hedwigbrug oftewel Visbrug 1993
De Visbrug is voor de Vissteeg gelegd in het laatst van de 16de eeuw, in plaats van twee houten bruggetjes die bij de Hoefijzersteeg en de Drie Akersstraat over de gracht van de Voorstraat lagen. Volgens overlevering zou deze brug een geschenk van de stad Venetië zijn. Dit zou nog te zien zijn aan de "Venetiaanse" vorm van de brug. De huidige stenen boogbrug is echter pas in 1869 gebouwd, wellicht naar een ontwerp van de gemeentearchitect C.J. de Bruyn Kops. In september 1988 kwam de brug in het nieuws, omdat buurtbewoners er de naam ‘Hedwigbrug’ aan hadden gegeven. De brug is zo genoemd naar mevrouw Hedwig La Croix-Degen (‘tante Hetty’), een bejaarde bewoonster van de Visstraat, die regelmatig vanaf de brug de eenden voerde

2019-08-09 20:05:28

Rijn-Schiekanaal

2020-02-01 13:13:36

Zuiderstraat 1949

2020-05-13 00:00:00

1944 koud aan de Oranje Plantage de Koepoortbrug in zicht de honger en ellende hield de mensen niet tegen massaal het ijs op te gaan!

2020-06-25 00:00:00

Sebastiaansbrug 1960 -2020-

2020-06-25 00:00:00

Sebastiaansbrug 1960 -2020-

2020-08-07 00:00:00

Kandelaar pontje over de Schie

2020-09-30 00:00:00

Bijbelbrug 1963 - tussen De Markt en de Oude Langendijk

2020-10-02 00:00:00

Brug over de Hoornsevaart, provinciale weg nr. 15 Buitenwatersloot 1965

2020-10-02 00:00:00

De Koepoortbrug over het Rijn-Schiekanaal 1966

2020-10-02 00:00:00

Opening van de eerste St. Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal. De basculebrug verbindt de oude binnenstad van Delft met de TU-wijk 1963

2020-10-02 00:00:00

Opening van de eerste St. Sebastiaansbrug over het Rijn-Schiekanaal. De basculebrug verbindt de oude binnenstad van Delft met de TU-wijk 1963

2021-03-16 00:00:00

Achterom

2021-03-16 00:00:00

Pasgeld pont

2021-06-07 00:00:00

Uitzicht op de Oostsingel vanuit de woonkamer op nr 105

2021-09-09 00:00:00

Rotterdammerpoortbrug met rechts de scheepmakerij en links de Zuidwal met hotel Bellevue vanaf de Hooikade gezien.1930

2021-09-09 00:00:00

Schieweg kade Boot Flora Dordrecht met op de achtergrond de achterzijde van de Rotterdamseweg 1900)

2021-09-09 00:00:00

Rotterdampoortbrug-Zuidwal met op de achtergrond de schroefgashouder 1960

2021-09-09 00:00:00

Rotterdampoortbrug-Zuidwal met op de achtergrond de schroefgashouder 1960

2021-10-18 00:00:00

Pontje pasgeld

2021-12-08 00:00:00

Wateringseweg met de oude Reineveldbrug uit 1892 (trambrug) over de Vliet gezien vanaf de Vrijenbansekade. Op de achtergrond molen Het Fortuin aan de Wateringseweg-Deze brug is in 1929-1931 vervangen door de veel grotere Reineveldbrug aan de Vrijenbanselaan