Zondag 10 januari 2021 om 18:13

Download at: 2-3-2022 22:08:17

$i: Index | $pi: Padded Index | $an: Album Name | $d: Date | $dc: Date Compact
$c: Caption | $fc: Caption (First line) | $fw: Caption (First word)
$t: Tag | $ft: First Tag | $o: Original file name

Preview:


Filter Photos By:

Caption:
Tag:
Comment:

2021-01-10 00:00:00

BIJLENBUURT, ZUIDEINDE EN HOOIKADE

2021-01-10 00:00:00

Zuidwal Hooikade luchtfoto 1932

2021-01-10 00:00:00

Overzicht tussen de Schie en de Spoorlijn, overzicht Bijlenbuurt.Hooikade Zuideinde 1920

2021-01-10 00:00:00

Kindervreugd 1955

2021-01-10 00:00:00

Kindervreugd namen

2021-01-10 00:00:00

Neeltje Maagdelijn en Ben Buitenhuis aan de bloembollen 1944

2021-01-10 00:00:00

Ben Buitenhuis met de jongens uit de Tulpstraat in 1959 met de brommer naar de Dinant kamping aan de Lesse

2021-01-11 00:00:00

Bep Jansen, Freek Boer, Joop en Dien Lispet en Riet Jansen Smink

2021-01-11 00:00:00

Krantenstukje

2021-01-11 00:00:00

Bijlenbuurt

2021-01-11 00:00:00

Bijlenbuurt 1955 op vakantie
De namen

2021-01-11 00:00:00

Bijlenbuurt 1955 op vakantie

2021-01-11 00:00:00

Jongeren op vakantie

2021-01-11 00:00:00

Henk en Riek van Yperen van Nieuwland 1946
en net getrouwd

2021-01-12 00:00:00

Ouderendagje
Namen

2021-01-12 00:00:00

Ouderendagje.

2021-01-12 00:00:00

Crommelinlaan, 1953 met Henny van Yperen

2021-01-12 00:00:00

Bloemenman Henk Morien en Hennie
Jan en Ton de Koning.

2021-01-12 00:00:00

Bouw van de Prinses Irenetunnel aan de Westlandseweg met op de achtergrond de fabriek van Braat aan de Engelsestraat 1959

2021-01-12 00:00:00

Breiclub op stap

2021-01-12 00:00:00

Cees en Tonia Ippel woonachtig in de Tulpstraat (bijlenbuurt) die in de Delftse Courant stonden omdat ze 60 jaar getrouwd waren

2021-01-13 00:00:00

Cinjee familie
Lan, Alie, Annie, Ankie, Coby, Petra en Ria

2021-01-13 00:00:00

Clubblad DVV Zuideinde (later Full Speed)

2021-01-13 00:00:00

Corbulo toneeelvereniging

2021-01-13 00:00:00

Corbulo toneeelvereniging

2021-01-13 00:00:00

Corbulo Bestuur 1945

2021-01-15 00:00:00

Eerste spoorlijn bij Delft liep in een heel gevaarlijke bocht
Een prent van de Kromme Lijn bij Delft uit de Nederlandsche Stoompost van 6 juni 1847

Op het gebied van spoorweghistorie heeft Delft al het nodige meegemaakt. De stad is in de loop der eeuwen danig veranderd en het spoor veranderde mee

Het spoor is tegenwoordig niet meer weg te denken uit Delft. De trein rijdt hier dan ook al sinds 1847. Toen kreeg Delft een station aan de eerste spoorbaan van Nederland tussen Amsterdam en Rotterdam. Rond de aanleg van dit spoor gaat een opmerkelijk verhaal. Door een paar dwarse ondernemers moest de trein zich letterlijk in rare bochten wringen

In 1840 liet de Hollandsche IJzeren Spoorweg Maatschappij (HIJSM) aan de gemeente de eerste plannen zien voor een treinbaan bij Delft. Het spoor moest een stukje buiten de stad komen, ter hoogte van de huidige Krakeelpolderweg. Deze grond hoorde toen niet bij Delft, en de gemeente zag de trein liever dichter bij de stad rijden. Daarom werd de HIJSM een strook grond aangeboden vlak buiten de stadswal, op de plek waar de trein nu nog rijdt (sinds een paar jaar ondergronds). Dat dit later tot veel verkeershinder zou leiden, werd toen nog niet voorzien. Wel had de spoorwegmaatschappij een ander probleem.

Om de trein door te laten rijden richting Rotterdam, moest de HIJSM een deal sluiten met de herbergier Jacob van der Gaag. Deze man bezat een stuk grond net voorbij de tegenwoordige Zuidwal: 'het Laantje van Van der Gaag'. Dat wilde hij alleen verkopen voor een flinke som geld. Met juridische stappen en onderhandelingen probeerde de HIJSM hem op andere gedachten te brengen.

Dit bleek niet eenvoudig, omdat een andere ondernemer zich ermee bemoeide: Aernout Hendrik van Wickevoort Crommelin. De Haarlemse zakenman had nog een appeltje te schillen met de HIJSM. In 1842 had hij een stuk grond bij Heemstede verkocht aan de spoorwegmaatschappij.Station
In ruil daarvoor wilde hij op die plek een station hebben, maar volgens de HIJSM kon de trein tussen Haarlem en Leiden nergens stoppen. Van Wickevoort Crommelin legde zich hierbij neer, tot hij ontdekte dat de trein op vijf andere plaatsen wel stopte.

Om de spoorwegmaatschappij terug te pakken, kocht hij het betwiste stuk grond bij Delft. De HIJSM kon de grond vervolgens van hem kopen, zei hij, in ruil voor een station bij Heemstede. De spoorwegmaatschappij ging niet akkoord, maar nam een opvallende beslissing. Als ze niet over het stuk grond heen konden, gingen ze er omheen.

De Kromme Lijn
In 1847 was de hele spoorbaan tussen Den Haag en Rotterdam klaar, met uitzondering van het 'Laantje van Van der Gaag'. Daarom besloot de HIJSM om op die plek een 'hulpspoor' aan te leggen. Met een paar flinke bochten zou de trein om het betwiste stukje grond heenrijden. Dit kreeg de bijnaam 'de Kromme Lijn'.

Op 3 juni reed de eerste passagierstrein over het traject. Dit was behoorlijk riskant. Door de scherpe bochten kon de trein eenvoudig van de rails raken en er moest een extra locomotief aan te pas komen om de wagons veilig over het spoor te manoeuvreren.

Voor Van Wickevoort Crommelin was het duidelijk dat de spoorwegmaatschappij niet zou toegeven. Om een mogelijke treinramp te voorkomen, stond hij alsnog het Laantje van Van der Gaag af. De HIJSM nam het dankbaar aan en legde de spoorbaan direct recht. Het hulpspoor had een flink bedrag gekost en is slechts vijf dagen gebruikt. Tegenwoordig zie je deze opvallende anekdote uit de Delftse geschiedenis terug in de straatnamen tussen de Zuidwal en de Hooikade. Hier vind je de Crommelinlaan en de Laan van Van der Gaag.

2021-01-15 00:00:00

Crommelinlaan 1925
Hillen sigarenfabriek

2021-01-15 00:00:00

Crommelinlaan 1925
Hillen sigarenfabriek

2021-01-15 00:00:00

Crommelinlaan - Dames Boer, Lispet en Beek en kleine Kees Spiero

2021-01-15 00:00:00

Crommelinlaan - Willem de Vlieg met vrouw en zoon Henk - die er onder zitten weet iemand wie dat zijn ?

2021-01-18 00:00:00

Crommelinlaan

2021-01-18 00:00:00

Crommelinlaan 1912 Kees Post, Arie van de Ende en Maarten Post. De huisjes rechts zijn omstreeks 1910 vervangen door de sigarenfabriek van A. Hillen, later de Fabriek van Lood- en Zinkwerken van F.W. Braat.

2021-01-18 00:00:00

Crommelinlaan 1951

2021-01-18 00:00:00

Crommelinlaan 1955

2021-01-18 00:00:00

Crommelinlaan 1956

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan 1969

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan 1971

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan - Familie Kuipers

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan - hoek Hooikade

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan hoek Hooikade-de Graaff en Bep de Koning

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan - Jan en Annie Jansen vd Helm

2021-01-25 00:00:00

Crommelinlaan - Jan en Willem van Baarle

2021-02-05 00:00:00

Crommelinlaan Verlengde

2021-02-05 00:00:00

Crommelinlaan - Wim Meijer, Piet de Winter, Henk v Broeckhuijsen en Gerrit Hogervorst

2021-02-05 00:00:00

Crommelinlaan

2021-02-05 00:00:00

Crommelinlaan - Rechts Braat Stalen Ramen fabriek

2021-02-05 00:00:00

Crommelinlaan 1

2021-02-05 00:00:00

Dagje uit zeepfabriek

2021-02-05 00:00:00

Dagje uit zeepfabriek

2021-02-18 00:00:00

Dahliastraat

2021-02-18 00:00:00

Dahliastraat 1962 lorrenboer Kuul Steijger

2021-02-18 00:00:00

Dahliastraat met links moffenslop en Gouweleeuw

2021-02-18 00:00:00

Dahliastraat met links moffenslop en Gouweleeuw

2021-02-18 00:00:00

De Kolk vanaf de Scheepmakerij

2021-02-18 00:00:00

De spoorwegovergang aan de Engelsestraat

2021-02-25 00:00:00

Engelse straat -irenetunnel 1880

2021-02-25 00:00:00

Engelse straat -irenetunnel 1980

2021-02-25 00:00:00

Engelse straat-Irene tunnel 1950-1960

2021-02-25 00:00:00

Engelse straat-Irene tunnel 1950-1960

2021-02-25 00:00:00

Engelse straat-Irene tunnel 1950-1960

2021-02-25 00:00:00

Engelsestraat 1960 aanleg tunnel

2021-02-25 00:00:00

Engelsestraat 1932 Hooikade

2021-02-25 00:00:00

Engelsestraat 1934

2021-02-25 00:00:00

Engelsestraat 1935 achterkant hooikade

2021-02-25 00:00:00

Engelsestraat 1954

2021-02-25 00:00:00

ENGELSESTRAAT DELFT TOEN 1955

2021-02-25 00:00:00

Engelsestraat 1954
ENGELSESTRAAT DELFT TOEN 1955

Volkstuintjes aan de Engelsestraat, waar later de Prinses Irenetunnel aangelegd werd.

Op zoek naar het Engelsch Kerkhof
Posted in SpoorzoneDelft on februari 27, 2012 by Bas Penning
Het Engelsch Kerkhof is een Delftse begraafplaats waar weinig over bekend is. We wisten tot voor kort niet waar het precies lag. Ook weten we niet hoe lang en wanneer het in gebruik is geweest of hoe groot het is geweest. Het enige dat ons er nog aan herinnert is de Engelsestraat die in de buurt van het kerkhof ligt.

Uit het archiefonderzoek kwamen een aantal interessante dingen naar voren. De Merchant Adventurers hebben zich in 1621 in Delft gevestigd in het Prinsenhof en mochten gebruik maken van de bijbehorende kapel (de Waalse kerk). Ze hielden zich bezig met de import en verkoop van Engels laken en verscheepte Hollandse goederen naar Engeland. Het gemeentebestuur zag de Merchant Adventurers als een belangrijke handelspartner en gaf hen daarom diverse privileges zoals vrijstelling van de bier- en wijnaccijns. Desondanks verlieten ze Delft al in 1635 en vestigden zich in Rotterdam. Hoewel verschillende latere boeken dit wel suggereren, zijn er geen directe aanwijzingen gevonden dat er een verband is tussen de Merchant Adventurers en het Engelsch Kerkhof.

Voor de komst van de Merchant Adventurers en na hun vertrek woonden er ook Engelsen in de stad. Wellicht gaven zij er de voorkeur aan om bij hun landgenoten begraven te worden? Helaas zijn er geen begraafboeken bekend waaruit dit blijkt. In 1795 duikt het kerkhof voor het eerst op in de archieven van de Municipaliteit (het Stadsbestuur). Een bezorgde burger, de heer A. Sonne meldt op 6 juni van dat jaar: “dat in een maand tijds in en om het Zuideinde een aantal menschen in een welgelijkende ziekte zijn gevallen, waaraan reeds elf zijn gestorven, hetgeen wordt toegeschreven aan de uitwaseming van de door de Engelsche begraven lijken kort op elkander van bij ziekte gestorvene in zeer ondiepe gaten met slechte kisten aan ’t Mallegat begraven, dat met de warmte een zeer vervelende reuk van zig geeft. Is na rijpelijk beraad besloten deze begraafplaats te laten ophogen, door zoo veel als immer doenlijk is de bagger van de stad op die plaats te brengen”In dat jaar zijn de Merchant Adventurers al 160 jaar weg uit Delft en bestaat de Engelse kerkgemeenschap al enkele decennia niet meer. Daarnaast is over deze gehele periode geen enkele geschreven bron bewaard gebleven over gebruik van dit kerkhof. Ook is het niet aannemelijk dat lijken 160 jaar nadat ze begraven zijn nog stinken. We kunnen misschien concluderen dat het hier niet gaat om gestorven Merchant Adventurers, maar om andere Engelsen die waarschijnlijk kort voor 1795 overleden zijn

Waarom deze Engelsen een aparte begraafplaats buiten de stad hebben is niet geheel duidelijk. Gewone doden kregen namelijk over het algemeen een plaatsje op het kerkhof bij de kerk. Maar omdat de hier begraven lichamen ‘in zeer ondiepe gaten met slechte kisten’ zijn geplaatst, betreft het waarschijnlijk slachtoffers van een epidemie die met grote haast zijn begraven op een plaats waar ze geen anderen konden besmetten. Mogelijk kan onderzoek naar de skeletten van het grafveld hier in de toekomst nog duidelijkheid over verschaffen

2021-03-07 00:00:00

Volkstuintjes aan de Engelsestraat, waar later de Prinses Irenetunnel aangelegd werd.

2021-03-07 00:00:00

DVV Delft winnaar stad delft bokaal ong 1990 Ronald van Rossum

2021-03-07 00:00:00

Op zoek naar het Engelsch Kerkhof

2021-03-07 00:00:00

Posted in SpoorzoneDelft on februari 27, 2012 by Bas Penning

2021-03-07 00:00:00

Het Engelsch Kerkhof is een Delftse begraafplaats waar weinig over bekend is. We wisten tot voor kort niet waar het precies lag. Ook weten we niet hoe lang en wanneer het in gebruik is geweest of hoe groot het is geweest. Het enige dat ons er nog aan herinnert is de Engelsestraat die in de buurt van het kerkhof ligt.

2021-03-07 00:00:00

Fam de Graaff - Arie, Dirkje, Piet en Cornelia

2021-03-17 00:00:00

Uit het archiefonderzoek kwamen een aantal interessante dingen naar voren. De Merchant Adventurers hebben zich in 1621 in Delft gevestigd in het Prinsenhof en mochten gebruik maken van de bijbehorende kapel (de Waalse kerk). Ze hielden zich bezig met de import en verkoop van Engels laken en verscheepte Hollandse goederen naar Engeland. Het gemeentebestuur zag de Merchant Adventurers als een belangrijke handelspartner en gaf hen daarom diverse privileges zoals vrijstelling van de bier- en wijnaccijns. Desondanks verlieten ze Delft al in 1635 en vestigden zich in Rotterdam. Hoewel verschillende latere boeken dit wel suggereren, zijn er geen directe aanwijzingen gevonden dat er een verband is tussen de Merchant Adventurers en het Engelsch Kerkhof.

2021-03-17 00:00:00

Fam Hoogervorst 1967

2021-03-17 00:00:00

Voor de komst van de Merchant Adventurers en na hun vertrek woonden er ook Engelsen in de stad. Wellicht gaven zij er de voorkeur aan om bij hun landgenoten begraven te worden? Helaas zijn er geen begraafboeken bekend waaruit dit blijkt. In 1795 duikt het kerkhof voor het eerst op in de archieven van de Municipaliteit (het Stadsbestuur). Een bezorgde burger, de heer A. Sonne meldt op 6 juni van dat jaar: “dat in een maand tijds in en om het Zuideinde een aantal menschen in een welgelijkende ziekte zijn gevallen, waaraan reeds elf zijn gestorven, hetgeen wordt toegeschreven aan de uitwaseming van de door de Engelsche begraven lijken kort op elkander van bij ziekte gestorvene in zeer ondiepe gaten met slechte kisten aan ’t Mallegat begraven, dat met de warmte een zeer vervelende reuk van zig geeft. Is na rijpelijk beraad besloten deze begraafplaats te laten ophogen, door zoo veel als immer doenlijk is de bagger van de stad op die plaats te brengen”.

2021-03-17 00:00:00

Familie Spiero

2021-03-25 00:00:00

In dat jaar zijn de Merchant Adventurers al 160 jaar weg uit Delft en bestaat de Engelse kerkgemeenschap al enkele decennia niet meer. Daarnaast is over deze gehele periode geen enkele geschreven bron bewaard gebleven over gebruik van dit kerkhof. Ook is het niet aannemelijk dat lijken 160 jaar nadat ze begraven zijn nog stinken. We kunnen misschien concluderen dat het hier niet gaat om gestorven Merchant Adventurers, maar om andere Engelsen die waarschijnlijk kort voor 1795 overleden zijn.

2021-03-25 00:00:00

Familie van Workum ongeveer 1950.

2021-03-25 00:00:00

Waarom deze Engelsen een aparte begraafplaats buiten de stad hebben is niet geheel duidelijk. Gewone doden kregen namelijk over het algemeen een plaatsje op het kerkhof bij de kerk. Maar omdat de hier begraven lichamen ‘in zeer ondiepe gaten met slechte kisten’ zijn geplaatst, betreft het waarschijnlijk slachtoffers van een epidemie die met grote haast zijn begraven op een plaats waar ze geen anderen konden besmetten. Mogelijk kan onderzoek naar de skeletten van het grafveld hier in de toekomst nog duidelijkheid over verschaffen

2021-03-25 00:00:00

Full speed 11 1953

2021-03-25 00:00:00

Full speed 1953

2021-03-25 00:00:00

Gerard en vader Piet Hageman 1922.

2021-05-07 00:00:00

GROEP Bijlenbuurtjeugd 1955

2021-05-07 00:00:00

GROEP Bijlenbuurtjeugd 1955- namen

2021-05-07 00:00:00

GROEP Corbulo toneelvereniging

2021-05-07 00:00:00

Henny Yperen met een zuurstok 1950 Crommelingelaan 63.

2021-05-07 00:00:00

Het atelier van Adam Zwarts aan Het Zuiderstraat met op de achtergrond het podium van zijn Adam Slaves.

2021-05-07 00:00:00

Het geboortehuis van Ben Buitenhuis Zuideinde 101 de deur in de Poort, de zand trechters van de firma Willemse Rotterdamseweg.

2021-05-07 00:00:00

Het omlijnde is de Blikfabriek, later Staatsdrukkerij, onder de Abwoutseweg, rechts boven de oude bijlenbuurt, foto van 1965.

2021-05-18 00:00:00

Scheepmakerij 1888

2021-05-18 00:00:00

Hooikade

2021-05-18 00:00:00

Hooikade 32 A. v der Veen-Vendeloo

2021-05-18 00:00:00

Hooikade 1898

2021-05-18 00:00:00

Hooikade 1899 Groenmolen

2021-05-18 00:00:00

Hooikade 1899 Groenmolen

2021-05-18 00:00:00

Hooikade 1900 Barbier Voskuil en sigarenwinkel

2021-05-18 00:00:00

Hooikade 1900 Boot

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1900 Schieweg Zuideinde

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1900 Zuideinde

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1900

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1900

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1903

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1904

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1904

2021-06-13 00:00:00

Hooikade 1905

2021-08-30 00:00:00

Hooikade 1910

2021-08-30 00:00:00

Hooikade 1910

2021-08-30 00:00:00

Hooikade 1920

2021-08-30 00:00:00

Hooikade 1920 Braat

2021-08-30 00:00:00

Zuideinde bij Asepthafabriek1920

2021-10-01 00:00:00

Hooikade 1925

2021-10-01 00:00:00

Hooikade 1927

2021-10-01 00:00:00

Hooikade 1930-achterkant

2021-10-01 00:00:00

Hooikade 1932 luchtfoto

2021-10-01 00:00:00

Hooikade 1933